นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
Ico64
ปวีณ์นุช ชูทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 919
ความเห็น: 0

การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

  1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

  2. การรายงานตัวและทำบัตรนักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (REG) ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น.

การลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

  • นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ จะต้องดำเนินการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บว.1) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการลงทะเบียน

การเข้าชั้นเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558

  • วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน วันที่ 10 สิงหาคม 2558
  • วันสุดท้ายของภาคการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2558
  • วันปิดภาคการศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2558

การเข้าชั้นเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558

  • วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน วันที่ 4 มกราคม 2559
  • วันสุดท้ายของภาคการศึกษา วันที่ 7 พฤษภาคม 2559
  • วันปิดภาคการศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2559

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.reg.psu.ac.th/news/serviceNews/PATITIN2558.pdf

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2558 14:21 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2558 14:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ