นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) เรื่องเล่าจากเพื่อน

เรื่องเล่าของคุณองอาจ บุญล้วน กองอาคารสถานที่ "ความสุขในครอบครัวคือแรงผลักดันในการเดินต่อไป" คุณองอาจใช้ชีวิตครอบครัวมาตั้งแต่อายุ 19 ปี (พ.ศ.2530) เมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยครูสงขลา และคู่รักเรียนอยู่บริหารธุรกิจสงขลา เรารักกัน และสิ่... more »
Sections: Miscellaneous
Tag: PSU.QWL
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By siriporn   created: 18 June 2013 16:20 Modified: 18 June 2013 16:20 [ Report Abuse ]

[R] (0) ความสุขเล็กๆ

ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน ถ้าเราเต็มใจที่จะยิ้มรับกับสิ่งนั้น ฉันจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ยิ้มให้คนอื่นโดยที่เราไม่ได้ต้องการจะหวังให้เขายิ้มตอบกับเรา ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่ที่เรา ที่ที่เราไปรับประทานอาหาร ตอนเที่ยง สถา... more »
Sections: Miscellaneous
Tag: PSU.QWL
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By siriporn   created: 18 June 2013 14:27 Modified: 18 June 2013 14:27 [ Report Abuse ]