นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5454
ความเห็น: 2

ชาว ม.อ.ร่วมใจ Big Cleaning ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมจุดประกายการคัดแยกขยะ

ชาว ม.อ.ร่วมจัดทำพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สะอาดสวยงาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส. เสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร พร้อมรณรงค์การคัดแยกขยะ

 

  บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมจัดทำพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สะอาดสวยงาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส. เสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร พร้อมรณรงค์การคัดแยกขยะ

            รศ.ดร. เกริกชัย ทองหนู รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning  & Recycle day จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สถาบันสันติศึกษา และศูนย์เสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมจำนวน 482  คน ร่วมกิจกรรม  เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็น green area  พร้อมนี้มหาวิทยาลัย ได้จุดประกาย การรีไซเคิล การจัดการขยะ  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดและขนส่งขยะ   นำขยะที่แยกประเภทกลับมาใช้ใหม่  และตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและประเทศ   

    โดยนางณญาดา อินทสโร  ประธานคณะทำงานส่งเสริม 5 ส. สำนักงานอธิการบดี  ได้ส่งมอบแผนผังอาคาร สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นป้ายบอกทางของหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานอธิการบดี แก่ประธาน  และจะติดตั้งที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักศึกษา ประชาชนผู้มาติดต่อ ตลอดจนชาวต่างแก่ประธาน    

     

 

กิจกรรมที่จัดขึ้นยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในสำนักงาน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดให้มีมิสเตอร์และมิสรีไซเคิล เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดธนาคารขยะ หรือวัสดุรีไซเคิล ดำเนินการโดยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  พร้อมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 และมีรายได้หมุนเวียนจากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล ปีละประมาณ 1 ล้านบาท    โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจร


ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งการเพิ่มของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมืองและการกำหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาตามยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ทำให้เกิดการขยายตัวด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วส่งผลให้ปัญหามลพิษ และปัญหาขยะซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ในปัจจุบันประชากรแต่ละคนประเมินปริมาณขยะจะมีปริมาณ 0.6 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในจังหวัดสงขลา มีประชากร รวม 1,389,890 คน (สำรวจเมื่อปี2556)  จึงมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา ประมาณ 833 – 1,000 ตัน ต่อวัน  

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 สิงหาคม 2557 14:47 แก้ไข: 19 สิงหาคม 2558 16:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ปีละ 2 ครั้ง จะได้เจอเพื่อนๆ นอกกองเยอะๆ ขึ้น แอบเห็นรูปตัวเองหลายรูปเลย ขอบคุณค่ะ

น้องอาร์ ทำbig cleaning จริงจัง มีภาพยืนยันเลย ดีใจ หายเหนื่อยที่เพื่อนๆ ชาว สนอ.มีความสุขกับกิจกรรมที่ได้ร่วมคิด ร่วมทำ งานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ มิสเตอร์ และมิส รีไซเคิล ครีเอท กันสุดๆ งานไม่แพ้ ที่ใดเลย สำหรับกองแผนงาน ก็มีสาระดี ๆมาบอก น่าสนใจมาก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.55.22
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ