นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1411
ความเห็น: 2

สงขลานครินทร์ระดมกิจกรรมเพื่อผู้ประสบภัยชาวเนปาล

ม.อ.และร่วมชาวหาดใหญ่“ร่วมเดิน ปั่น เพื่อชาวเนปาล”มียอดเงินบริจาค 347,110.75 บาท

 

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับบริจาคสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล  ปัจจุบันมีนักศึกษาเนปาลที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 7 คนและที่วิทยาเขตปัตตานีอีกจำนวน 7 คน โดยที่ประเทศไทยและเนปาลมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน และมหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่เป็นชาวเนปาลได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวนหนึ่ง อีกทั้งด้วยปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งปลูกจิตสำนึกการถือเอาประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง การร่วมกันกับนานาชาติในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยมหาวิทยาลัยเน้นการรับบริจาคเป็นเงิน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ

          ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้อิสระแต่ละคณะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อรับบริจาคหาทุนช่วยชาวเนปาล และจะส่งความช่วยเหลือดังกล่าวผ่านสถานทูตเนปาลประจำประเทศไทย ต่อไป และมีผู้บริจาคเข้าบัญชี “สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย” ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 จำนวน 328,236.34 บาท (สามแสนสองหมี่นแปดพันสองร้อยสามสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)

          และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมการกุศล “เดิน ปั่น เพื่อชาวเนปาล” และเชิญชวนประชาชนชาวหาดใหญ่ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยร่วมกันเดิน และปั่นจักรยาน ระยะทาง 4 กิโลเมตร จากลานพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่ถนนเสน่หานุสรณ์ หน้าโรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ 

โดยมี ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคัมภีร์ ประธานกรรมการบริหารองค์การแพทย์  คุณไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  พญ.กันยิกา  ชำนิประศาสร์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์  รศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพลตำรวจตรีนภดล เผือกโสมณ ปล่อยตัวนักปั่นและทีมเดินเพื่อเนปาล โดยโดยมีการเสวนา โดยนักศึกษาเนปาลที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เล่าเรื่องราวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาล  และความรู้สึกห่วงใยญาติพี่น้องและผู้สูญหาย  และความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว และกิจกรรมการขับร้องประสานเนีย ณ เวที หน้าโรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่  โดยมียอดบริจาคจากประชาชนชาวหาดใหญ่ในกิจกรรม เดิน ปั่น เพื่อชาวเนปาล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558จำนวน 347,110.75 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

 

          นายKarun Shabya นักศึกษาปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ และ นาย Prerit นักศึกษาปริญญาโท สาชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ บอกเล่าว่าได้ติดต่อกับทางบ้าน แม้ว่าพ่อแม่พี่น้องจะปลอดภัย แต่เพื่อนๆหลายคนยังสูญหายไม่ทราบชะตากรรม  เป็นห่วงเรื่องการจัดการศพของเหยื่อแผ่นดินไหวถ้าจัดการไม่ดีอาจก่อให้ปัญหาตามมา  สมาชิกในครอบครัวมีปัญหาอาการหวาดผวาจากอาฟเตอร์ช็อคเมื่อกลับเข้าไปในบ้าน และเมื่ออยู่นอกบ้านก็มีฝนตกหนัก ทำให้ผู้ประสบภัยที่อยู่ในเต๊นท์ชั่วคราวต้องหนาวเหน็บ ต้องการความช่วยเหลือสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น น้ำ อาหาร ยารักษาโรค ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประชาชนชาวไทยทุกคนที่กำลังระดมความช่วยเหลือชาวเนปาลในรูปแบบต่างๆ อยู่ในขณะนี้

          ผู้ประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.0 7428 2208 หรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 565 471 106 1 ชื่อบัญชี “สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย” ผู้ต้องการนำไปลดหย่อนภาษี ส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่ 0 7444 6975 อีเมล์ relief@group.psu.ac.th จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ภาพโดย วราภรณ์ ชวพงษ์   ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์    ภูร์ สุวรรณคง

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 พฤษภาคม 2558 16:57 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2558 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 anni, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

กิจกรรมที่ดีมากครับ

เยี่ยมเบย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ