นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1689
ความเห็น: 1

ม.อ.จัดตั้ง“หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร” ปลูกฝัง จิตอาสาในจิตใจนักศึกษา บุคลากร

ม.อ.จัดตั้ง“หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร” ปลูกฝัง จิตอาสาในจิตใจนักศึกษา บุคลากร

ม.อ.ยึดถือพระราชปณิธาน“ขอให้ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”ของสมเด็จพระบรมราชชนก  จัดตั้งหน่วย“ส่งเสริมงานอาสาสมัคร” ในกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื่อมโยงกิจกรรม จิตอาสา  บรรเทาสาธารณภัย  ปลูกฝังจิตอาสาในจิตใจลูกสงขลานครินทร์ ทั้ง นักศึกษา บุคลากร 

            รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูรวรวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร  ขึ้นที่กองกิจการนักศึกษา  เมื่อมิถุนายน 2557  โดยยึดถือพระราชปณิธาน “ขอให้ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”ของสมเด็จพระบรมราชชนก  

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)หรือ Prince of Songkla University ย่อว่า (PSU)

P= Professionalism คือ ความเป็นมืออาชีพ มีธรรมะแห่งอาชีพ

S=Social Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม

U=Unity คือ ความเป็นเอกภาพ ร่วมกันทำงานด้วยความเสียสละ

ที่ผ่านมาทั้งนักศึกษาและบุคลากร ก็ร่วมกันช่วยเหลือสังคม เมื่อเกิดภัยพิบัติ แต่มิได้รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ เราจึงมีเวบไซต์ หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.jitarsa.psu.ac.th และ facebook หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้น เพื่อสนับสนุนนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม  และเชิดชูอาสาสมัคร


          มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงาน ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต และสถาบันต่างๆ นอกจากทำงานช่วงภัยพิบัติแล้ว ยังจัดหาอาสาสมัครให้กับผู้ที่ต้องการอาสาสมัคร และนำเรื่องราวมาเผยแพร่ ให้ความรู้กับอาสาสมัคร โดยได้รับการสนับสนุนจากจากสถาบันพัฒนาระบบสุขภาพภาคใต้ ซึ่งดูแลโครงการบัณฑิตอาสา โดยนำบัณฑิตอาสา ลงไปทำงานกับชาวบ้านในชุมชน เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยที่จัดให้มีงานอาสาสมัคร อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          นางสาวฮาบียะห์ เจาะแต  ผู้ประสานงานหน่วยส่งเสริมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  ตนเองจบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในห้องปฎิบัติ ตอนแรกเกรงจะทำไม่ได้   เมื่อไปทำงานบัณฑิตอาสา มา  1 ปี  ช่วยหล่อหลอมได้มาก  และการเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วยให้คิดเป็นระบบ จะให้ข้อแนะนำ อบรม นักศึกษา ก่อนออกไปพื้นที่ ผู้ที่จะไปต้องเปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ ชุมชนที่เราจะไปอยู่ด้วย ว่ามีปริบทอย่างไร ใจเราต้องพร้อมก่อน บางครั้งจะไปเจอเด็กก้าวร้าว สวมใส่เสื้อผ้าไม่สะอาด เช่นพื้นที่นักศึกษาเข้าไปส่งเสริม ได้แก่ ชุมชนริมทางรถไฟ  หมู่บ้านจันทร์วิโรจน์ อ.หาดใหญ่ นำน้องๆคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปสอนเด็กในชุมชนด้านการแปรงฟัน  และมีเด็กคนหนึ่งมาขอให้พี่นักศึกษาซื้อรองเท้าให้ เราก็จะสอนเด็กในชุมชนว่า  ไม่ใช่พี่ๆมาแล้ว ขอได้ทุกอย่าง

ได้จัดอาสาสมัครไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่อาคารเย็นศิระ ตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่พักผู้ป่วยและญาติ ที่มาทำการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นชุมชนใกล้ๆ ที่นักศึกษาสามารถลงไปช่วยได้

          ตอนนี้ตนและนักศึกษาอาสาสมัคร ม.อ.ไปสอนหนังสือเด็กพม่า ที่วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้กับลูกๆแรงงานก่อสร้าง เป็นเด็กนอกระบบที่ไม่ไม่ใบเกิด  อยู่สถานที่งานก่อสร้าง ม.อ. และก่อสร้างเจดีย์ไทย พม่า เด็กๆที่ตามพ่อแม่ไปที่งานก่อสร้างไปเหยียบกระเบี้อง เหยียบตะปู จึงเอาเด็กๆมาเรียน   เด็กพม่าอายุ 3-15 ปี จำนวน 20 คน  สอนไปได้เดือนเศษ    นักศึกษาที่ไปสอนประมาณ  4-5 คน รวมทั้งบุคลากร  มีทั้งนักศึกษาไทยพุทธ และมุสลิม จะเห็นว่า มีนักศึกษาสวมผ้าคลุมศรีษะแบบมุสลิม  อยู่ในวัดไทย  พูดภาษาไทยได้เพียง 2-3 คน   ต้องมีล่ามมาช่วย  เราก็ได้เห็นความดีใจของเด็กๆ พม่า ที่มีคนมาสอน ภาษาไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต 

ตอนนี้ต้องหางบประมาณสำหรับค่ารถ นำนักศึกษาอาสาสมัครเดินทางไปสอน  สอนทุกวันอาทิตย์ 9.00 -12.00 น. ขณะนี้ใช้งบประมาณของหน่วยส่งเสริมอาสาสมัครไปก่อน  มีบุคลากรที่ไปช่วยได้แก่ พี่แอ๊ด นางวัลภา ฐาน์กาญจน์ ผู้ประสานงานโครงการบัณฑิตอาสา  พี่หม่อม น.ส.เจนจิรา สมชาติ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา  พี่จูน น.ส.พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ  สังกัดคณะวิทยาการสื่อสาร   น้องตา น.ส.อุมารัตน์ ชนะโชติ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ น้องเน นายพัฒนพงศ์ บัวคีรี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  น้องเร น.ส.วิชญาพร ชาวนา นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  น้องแจกัน  น.ส.กรัณฑรัตน์ ทองคำ นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์

          น.ส.เจนจิรา สมชาติ บุคลากร ม.อ.ที่เป็นอาสาสมัครกล่าวว่า ได้ออกแบบการเรียนให้เด็ก โดยให้เขียน ก-ฮ  ใช้เวลา 1.30  ชั่วโมง   ตามด้วยการเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะให้กับเด็ก 1.30 ชั่วโมง โดยปรึกษาเพื่อนที่เรียนด้านประถมศึกษา สำหรับปัญหาด้านภาษา ก็พยายามนึกว่า เมื่อเราไปต่างประเทศเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง ก็ต้องเห็นใจและพยายามเข้าใจเด็กๆ เด็กบางคนก็มีเกเร หรือก้าวร้าวบ้าง ก็ต้องมีวิธีข้อต่อรอง เช่น เขียนเสร็จ แล้วให้ระบายสี


          นายรชดี้ บินหวัง ผู้ประสานหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. กล่าวว่าในการเตรียมอาสาสมัคร จะปฐมนิเทศเบื้องต้น มีการทำความเข้าใจพื้นที่ที่จะเข้าไปทำงาน   คุณค่าของงานอาสาสมัครที่น้องจะไปทำ มีคุณค่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทั้งต่อตัวเอง สังคม เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นยิ่งใหญ่ สิ่งสำคัญคือเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ลงไปทำ เมื่อเสร็จกิจกรรมจะมีการสะท้อนบทเรียน และสิ่งที่อาสาสมัครได้เรียนรู้  และมุมมองของพี่เลี้ยง   นอกจากนี้จะดูแลเวบไซต์ หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.jitarsa.psu.ac.th และ facebook หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้แรงบันดาลใจ แก่อาสาสมัคร ไม่ให้ท้อถอย กิจกรรมที่ทำด้วยความรัก ความจริงใจ เมื่อเชื่อมโยงกับศาสนา เราก็ได้บุญด้วย ทั้งทำให้สังคมดีขึ้น ทำให้นักศึกษา  บุคลากร ได้เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง  เมื่อมีภัยพิบัติ เราก็ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

นายสุกรี เมฆทันต์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ.ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมมากมาย  เช่นช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ ไปจนถึงรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรม และรับบริจาคช่วยเหลือแผ่นดินไหวเนปาล  ทำหน้าที่เป็นแกนนำกลุ่มจิตอาสา เชื่อมโยงอาสาสมัคร และภาคประชาคมภายนอก โดยมีเวบไซต์ หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.jitarsa.psu.ac.th และ facebook หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนแนวคิดจิตอาสา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2558 15:19 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2558 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

จิตอาสาสมเป็นลูกพระบิดาจริงๆค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ