นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1607
ความเห็น: 2

ลูกพระบิดา 2,000 คน จิตอาสา ทาสีรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลูกพระบิดา 2,000 คน จิตอาสา ทาสีรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2,000 คน ร่วมจิตอาสา ทาสีรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องในสัปดาห์ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2558

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า กิจกรรม “ลูกพระบิดา จิตอาสา ทาสีรั้วมหาวิทยาลัย” เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของสัปดาห์วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ซึ่งยึดมั่นเป็นจิตวิญญานของชาวสงขลานครินทร์ ที่ให้นักศึกษาได้ร่วมภาคภูมิใจ ในการลงมือทาสีรั้วมหาวิทยาลัย เป็นสีบลู โดยมียอดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,000 คน อันจะเป็นการหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่เห็นคุณค่าของการเสียสละและเห็นความสำคัญต่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง

โดยได้แบ่งความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่มคณะ

คณะร่วม (A)ประกอบด้วย  วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เศรษฐศาสตร์

คณะร่วม (B)ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ เภสัชศาสตร์

คณะร่วม (C) ประกอบด้วย วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ แพทย์แผนไทย แพทยศาสตร์

คณะร่วม (D) ประกอบด้วย วิทยาการจัดการ พยาบาลศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทยศาสตร์

นายนราธิป จันทรัตน์ อุปนายกฝ่ายบริหาร องค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า การร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาครั้งนี้ มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  2,000 คน คณะทำงาน 280 คน เป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการร่วมทาสีรั้วสถาบัน อันเป็นที่รัก เห็นคุณค่าของการเสียสละ ตามพระราชปณิธาน ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

โดยได้กิจกรรการแบ่งการทาสีเป็น 5 ช่วง ในแนวรั้วมหาวิทยาลัยบนถนนกาญจนวนิช และปุณณกัณฑ์    ซึ่งมีทั้งสิ้น 927 ช่อง   ประกอบด้วย

ช่วงที่ 1 จากโรงไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัย – ประตูศรีตรัง   รับผิดชอบโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ เภสัชศาสตร์

ช่วงที่ 2 จากประตูศรีตรัง – กึ่งกลางตึกรัตนชีวรักษ์ ผู้รับผิดชอบ คือ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา  กลุ่มจิตอาสา  ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

ช่วงที่ 3 จากกึ่งกลางตึกรัตนชีวรักษ์ – สามแยกปุณณกัณฑ์  ผู้รับผิดชอบ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ แพทย์แผนไทย แพทยศาสตร์

ช่วงที่ 4 จากสามแยกปุณณกัณฑ์ – ประตู 108  รับผิดชอบโดย คณะวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เศรษฐศาสตร์

ช่วงที่ 5 จากประตู 108 – ประตูแรกของศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ รับผิดชอบ โดย คณะวิทยาการจัดการ พยาบาลศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทยศาสตร์

นางสาววชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  และสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครลูกพระบิดาจิตอาสา กล่าวว่า กิจกรรม “ลูกพระบิดา จิตอาสา ทาสีรั้วมหาวิทยาลัย” จัดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจาก หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา กองอาคารสถานที่ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา  สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 16 คณะ คณะกรรมการหอพัก และชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ มีการจัดเตรียมแปรงทาสี และถังสี 500 ชุด

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก  คุณรชดี้ บินหวัง หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และภาพ จาก คุณวิตศรุต สุขสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 October 2015 17:16 Modified: 07 October 2015 17:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 เมตตา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
08 October 2015 11:18
#104001

เป็นเวลาดูแลรั้วบ้านด้วยตนเอง

ชวนคนอื่นมาช่วยด้วยก็น่าสนุกนะคะ แล้วไปช่วยคนอื่น " แชร์แรงงาน" ได้เพื่อน ได้เครื่องข่าย

ชื่นชมค่ะ

ยาดมเอง

ขอบคุณ

จิตอาสาตัวแม่ อีกท่านหนึ่ง

สำหรับคำแนะนำดีๆค่ะ พี่ยาดม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ