นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1061
ความเห็น: 0

นักศึกษา ม.อ.มอบโอกาสเรียนรู้ศิลปะ “โขน”แก่ผู้ด้อยโอกาส

นักศึกษา ม.อ.มอบโอกาสเรียนรู้ศิลปะ “โขน”แก่ผู้ด้อยโอกาส

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมต้อนรับ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลา จำนวน 503 คน ในการเข้าชม โขนสงขลานครินทร์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกศึกพรหมาสตร์ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559   โดยมี ครูพี่เลี้ยงและนักเรียนจาก โรงเรียนธรรมสากลคนตาบอด หาดใหญ่  จำนวน  102 คน โรงเรียนโสตศึกษา 200 คน   สถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา จำนวน 75 คน  หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 96 คน   โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 30 คน โดยทีมงานศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดอาหารว่างบริการ

“โขน” เป็นศาสตร์และเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การจัดแสดงโขนเป็นงานที่มีความยาก ซับซ้อนและใช้ทีมงานจำนวนมาก   ปัจจุบันหาชมได้ยาก  ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ  จึงได้กำหนดจัดการแสดงโขนประจำปีอย่างต่อเนื่อง  โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดการแสดง “โขนสงขลานครินทร์”ตอน “ศึกพรหมาสตร์” เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และได้กำหนดจัดการแสดงรอบการกุศล ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

            นักศึกษา  และทีมงานหน่วยส่งเสริมอาสาสมัคร กองกิจการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ และผู้แสดงโขนได้ดูแล พูดคุยอย่างเป็นกันเองด้วยความรัก ความเมตตา โดยยึดถือพระราชปณิธาน “ขอให้ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”ของสมเด็จพระบรมราชชนก   เพื่อให้น้องๆเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้สัมผัสและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม อย่างใกล้ชิด ตลอดเวลาเข้าชม 

              ภาพโดย นายดุลยเทพ ขาวคง นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 16:48 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2559 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.66.217
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ