นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1285
ความเห็น: 0

ม.อ.มอบต้นไม้ 1,200 ต้น ขยายพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้า 10%

ม.อ.มอบต้นไม้ 1,200 ต้น ขยายพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้า 10%

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมอบพันธุ์ไม้ให้บุคลากรนำไปปลูกบริเวณที่พักอาศัย จำนวน 1,200 ต้น เพื่อขยายพื้นที่สีเขียว  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยมีกิจกรรม รับซื้อขยะรีไซเคิล  นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้โฟม  และรณรงค์ประหยัดไฟ ตั้งเป้าหมายร่วมกันลดประมาณไฟฟ้าลง 10 %   มีตัวอย่างการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์    เชิญชวนปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 องศา

ผ.ศ วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  ประธานเปิดกิจกรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การรณรงค์เลิกการใช้โฟมเพื่อลดโลกร้อน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน  และผู้ประกอบการร้านอาหาร   มอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น และภารกิจที่สำคัญ คือการลดพลังงานไฟฟ้าโดยขอความร่วมมือ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 องศา ปิดไฟแสงสว่างในจุดที่ไม่จำเป็นหรืออื่นๆ ตามที่คณะ/หน่วยงานเห็นสมควร ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น.

เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการเริ่มโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้า  การใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กองอาคารสถานที่ได้นำมาสาธิตเป็นต้นแบบในการนำไปใช้ในอาคารบ้านเรือนได้จริง และมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญการลดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยฯเป็นอย่างมาก  ในปีนี้ตั้งเป้าหมายลดประมาณไฟฟ้าลง 10 %

นายนิติธร  ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ กล่าวว่า  กิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประกอบด้วย กิจกรรมการแจกกล้าไม้ 1,200 ต้น โดยให้บุคลากรนำขยะรีไซเคิลมาแลก  กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล รับซื้อขยะรีไซเคิล และเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม นิทรรศการลดการใช้โฟมและการคัดแยกขยะ  กิจกรรมรณรงค์การลดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้าลง 10 %        นิทรรศการ สาธิตการใช้พลังงานทดแทนโซลาเซล  กิจกรรมจำหน่ายผักของนักศึกษาในหอพัก    และกิจกรรมจากชมรมเกษตรยุกต์ใหม่ คณะแพทยศาสตร์ นำพืชและเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาร่วมแจกและให้ความรู้การเกษตรในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา บุคลากรและชุมชน

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มิถุนายน 2559 15:55 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2559 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ