นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(5) โรคออฟฟิศซินโดรม แนวทางป้องกันและแก้ไข

สภาวะการทำงานเร่งรีบ จิตใจวนเวียนอยู่กับการทำงาน ทำให้เคร่งเครียด หลายคนเป็นโรคติดงาน (Workaholic) หรือโรคออฟฟิศซินโดรม เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานตลอดเวลา ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 06 November 2014 14:12 Modified: 06 November 2014 14:44 [ Report Abuse ]

(0) วอล์คแรลลี่ สานสัมพันธ์บุคลากรและครอบครัวชาวสำนักงานอธิการบดี ม.อ.

คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการ Walk Rally สร้างความสัมพันธ์บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 ณ. เรือนไทยทักษิณา อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บุคลากรและครอบครัวได้... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 06 October 2014 16:50 Modified: 07 October 2014 16:41 [ Report Abuse ]

(0) ม.อ.ร่วมกับ จังหวัดสงขลา กอ. หน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาล ม.อ.และหน่วยงานต่างๆซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ณ.สำนักงานอธิการบดี ม.อ.

ม.อ.ร่วมกับ จังหวัดสงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และหน่วยงานต่างๆ รวม 32 หน่วยงาน จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนการรักษาความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้เมืองหลักปราศจากการก่อเหตุ... more »
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 24 August 2014 15:28 Modified: 25 August 2014 11:29 [ Report Abuse ]

(2) ม.อ. 1ใน 4 องค์กร ต้นแบบองค์กรจัดการความสุข จาก 18 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐระหว่าง กับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสสส. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอีก 18 แห่ง ระหว่างเดือนกันยายน2555- กันยายน.2557 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเทคน... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 10 August 2014 18:33 Modified: 11 August 2014 11:05 [ Report Abuse ]

(2) ชาว ม.อ.ร่วมใจ Big Cleaning ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมจุดประกายการคัดแยกขยะ

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดทำพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สะอาดสวยงาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส. เสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร พร้อ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 03 August 2014 14:47 Modified: 19 August 2015 16:24 [ Report Abuse ]

(3) ม.อ.แบ่งปันรอยยิ้มและความสุขแด่น้องตาบอด พาไปชมภาพยนตร์พระนเรศวร

เด็กที่เกิดมาปกติจะไปดูภาพยนตร์เป็นเรื่องง่ายดาย แต่ผู้ด้อยโอกาสอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น น้องตาบอด เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ง่ายนัก และน้องๆตาบอดก็มีความฝันเหมือนเด็กทั่วไป ชาวสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนาม ส.น.อ.สัมพันธ์ พร้อมด้วย ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 03 July 2014 23:17 Modified: 04 July 2014 17:27 [ Report Abuse ]

(2) ม.อ.จัดการขยะจากใบยาสูบเพื่อชุมชนคนบ้านแหลม จังหวัดตรัง

ชุมชนบ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำปะเหลียน ประชากรมีอาชีพกรีดยางและทำประมง โดยการหาหอยตลับ การเลี้ยงปลากระชัง การเลี้ยงหอยนางรมและหอยแมงภู่กระชัง 90% ของประชากร นับถือศาสนาอิสลาม และอาชีพเสริมที่โดดเด่นและ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 10 June 2014 16:28 Modified: 10 June 2014 17:26 [ Report Abuse ]

(1) บัณฑิตอาสา ม.อ.สร้างสุขภาพ ด้วยการตั้งชมรมผู้สูงอายุแก่ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม อ.ยะรัง ปัตตานี

บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างสุขภาพดี ด้วยการตั้งชมรมผู้สูงอายุแก่ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม ปากีสถาน บ้านบินยาลีมอ หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อย่างยั่งยืน โดยการริเริ่ม และขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุ ด้วยเป้าหมายในการจ... more »
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 10 June 2014 15:59 Modified: 10 June 2014 16:23 [ Report Abuse ]

(6) 117 วัน พิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ ของ คน ม.อ.

ถ้าไม่ลดน้ำหนัก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จะลุกลามมากขึ้น” เพื่อนบางคน เจอคำพูดของหมอ แบบนี้ หรือจะรอให้ถึงวันที่หมอเตือน บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดโครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ เนื่องจากตระหนักถึงผลของควา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 15 May 2014 15:56 Modified: 20 May 2014 10:12 [ Report Abuse ]

(6) ใช้เกลือ ช่วยล้างหม้อโลหะที่มีคราบดำไหม้ได้ง่าย

หม้อโลหะ ที่มีคราบดำไหม้จากอาหารติดก้นหม้อ ขัดไม่ออก เป็นที่ขัดเคืองใจแม่บ้าน วันนี้ มีวิธีแก้ปัญหานี้ มาบอกพ่อบ้าน แม่บ้าน ด้วยวิธีง่ายๆ เหลือเชื่อ เพียงนำหม้อนั้น มาแช่เกลือ ทิ้งไว้ซัก 1 ชั่วโมง แล้วล้างออก โดยง่าย แบบไม่น่าเชื่อ ลองทำดูแล้ว ส... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 04 May 2014 11:22 Modified: 04 May 2014 11:29 [ Report Abuse ]