นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่ สร้างสัมพันธ์ ชาว สนอ.

คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่ สร้างความสัมพันธ์ สมาชิกชาวสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล ในอ้อมกอดของธรรมชาติ อันสวยงาม คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง จ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 03 มีนาคม 2561 17:13 แก้ไข: 05 มีนาคม 2561 09:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่สามัคคีจาก ม.อ.สู่ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชุดใหม่มีวาระดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2561 – 4 มกราคม2563 ขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรม ของสำนักงานอธิการบดี ม.อ. และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคลากร ประ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บันทึกการเดินทาง
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2561 17:23 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2561 15:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ.โดย กองอาคารสถานที่ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแก้ปัญหาสุนัขจรจัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกองอาคารสถานที่ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.สงขลา และเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกันบริหารจัดการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดภายใน ม.อ. สามารถทำหมันได้ประมาณ ร้อยละ 80 นายแพทย์ชนนท์ กองกมล รองผู้อำนวยการโรงพยา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2560 11:20 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2560 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง ตื่นตาตื่นใจ ในงานลอยกระทง ม.อ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประเพณีลอยกระทง ม.อ.ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสระน้ำตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ร่วมกิจกรรมกระทงพอเพียง แบบบุปเฟ่ต์ โดยให้จัดทำกระทงด้วยตัวเอง โดยมีวัสดุจัดเตรียมให้ ม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2560 11:44 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2560 11:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อำลาพี่ๆสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี2560

คณะกรรมการสนอ.สัมพันธ์ จัดงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2560 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมจัดบรรยายให้ความรู้การดูแลตนเองเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ หัวข้อ “จะวัยไหน ๆ ก็งามได้” โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 08 ตุลาคม 2560 11:57 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2560 12:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นักศึกษาวิทยาการจัดการ ม.อ.จิตอาสาล้างกรงสุนัขจรจัด เทศบาลนครหาดใหญ่

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)หรือ B.B.A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประโยชน์แก่สังคม นอกจากบริจาคอาหารสุนัขแล้ว ยังช่วยกัน ล้างทำความสะอาดคอกและมูลสุนัข โดยไม่รังเกียจ เพื่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 07 เมษายน 2560 15:24 แก้ไข: 07 เมษายน 2560 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประพจน์ นันทรามาศ เล่าเรื่องการทำงานใน ม.อ.

เมื่อผมได้รับหนังสือจากผู้อำนวยการหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อขอข้อเขียนในหัวข้อ “คนเก่าเล่าเรื่อง” ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะย่างเข้าสู่ปีที่ ๕๐ ในพ.ศ.๒๕๖๐ นึกว่าจะเขียนเรื่องอะไรดี แล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 05 เมษายน 2560 17:10 แก้ไข: 05 เมษายน 2560 17:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สงขลานครินทร์จัดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 5 วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยส่งมอบรถส่งมอบรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า และถังคัดแยกขยะ ให้กับผู้บริหารทั้ง 5 วิทยาเขต โดยการสนับสนุนนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2560 17:17 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2560 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ.ขอยกย่องเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำที่ช่วยชีวิตผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำด้วยความเสียสละ

จากซ้าย นายลุกมัน ยูโซ๊ะ นายสาริบุตร โมราชาติ นายอัลดุลเลาะ สามะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอยกย่องเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาและนันทการ ม.อ.หาดใหญ่ ที่ช่วยชีวิตผู้มารับบริการอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ จนผู้ป่วยถึงมือแพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 03 กุมภาพันธ์ 2560 10:54 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2560 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ม.อ.ขอเชิญอุปสมบทและบวชชีพราหมณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสสวรรคต ครบ 100 วัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการบรรพชา อุปสมบทและบวชชีพราหมณ์ จำนวน 89 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวรรคต ครบ 100 วัน ระหว่างวันที่ 19-28 มกราคม 2560 ณ วัดป่ากันตพงษ์ ต.บางเหรียง อ.ควนเนีย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 29 ธันวาคม 2559 11:37 แก้ไข: 29 ธันวาคม 2559 11:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]