นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

(0) นักศึกษา ม.อ.มอบโอกาสเรียนรู้ศิลปะ “โขน”แก่ผู้ด้อยโอกาส

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมต้อนรับ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลา จำนวน 503 คน ในการเข้าชม โขนสงขลานครินทร์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกศึกพรหมาสตร์ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ปร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 16:48 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2559 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ.ร่วมกับชาวสตูล ทอดกฐินวัดอดุลยาราม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ร่วมกับชาวจังหวัดสตูล ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอดุลยาราม หรือวัดฉลุง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เพื่อสมทบทุน ก่อสร้างกำแพงวัด มียอดทำบุญ 1,149,276 บาท โดยเป็นเงินทำบุญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2558 15:32 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2558 16:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นักศึกษา มอ.จิตอาสาช่วยเทศกาลเจและแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้มีรายได้น้อย

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จิตอาสาช่วยเทศกาลเจและแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้มีรายได้น้อย ณ มหาปัญญาวิทยาลัย เมื่อ 13-21 กันยายน 2558 มหาปัญญาวิทยาลัย หรือ องค์พระใหญ่ หน้า ม.อ. ได้จัดงานเทศกาลรักษาศิลกินเจ ระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคม 25... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 23 ตุลาคม 2558 10:59 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2558 11:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ลูกพระบิดา 2,000 คน จิตอาสา ทาสีรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2,000 คน ร่วมจิตอาสา ทาสีรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องในสัปดาห์ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 07 ตุลาคม 2558 17:16 แก้ไข: 07 ตุลาคม 2558 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) กินอยู่แนวใหม่ ห่างไกลโรค ลด หวาน มัน เค็ม

บัณทิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการ กินอยู่แนวใหม่..สุขภาพสดใสห่างไกลโรค เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ และศูนย์อาหารสุขภาพ บางกล่ำ เพื่อให... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 06 กันยายน 2558 15:20 แก้ไข: 09 กันยายน 2558 14:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) 1.ก.ย.58 เชิญเข้าอบรม กินอยู่แนวใหม่ สุขภาพสดใส ห่างไกลโรค ฟรี

บัณทิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ กินอยู่แนวใหม่..สุขภาพสดใสห่างไกลโรค ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ และศูนย์อาหารสุขภาพ บ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 14 สิงหาคม 2558 16:11 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2558 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ.เชิญอัยการจังหวัดให้ความรู้กฎหมายด้านความปลอดภัยและจราจร แก่ รปภ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญนายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการจังหวัดสงขลาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก สำนักงานอธิการบดี 40 คน คณะแพทยศาสตร์ 40 คน คณะวิทยาศาสตร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 11:25 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2558 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สำนักงานอธิการบดี ม.อ.จัดถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในจังหวัดสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัดในจังหวัดสงขลา เมื่อ 25 กรกฎาคม 2558 เพื่อสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษาของพุทธศาสนิกชนและดำรงประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งโครงการสถาน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 27 กรกฎาคม 2558 11:39 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2558 10:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รวมพล คน ม.อ.ปลูกพรรณไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2558

ชาวสงขลานครินทร์ รวมพลปลูกต้นไม้ 500 ต้น ณ ลานข้างสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชุมชนใกล้เคียง ตระหน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 05 มิถุนายน 2558 16:42 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2558 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ม.อ.นำนักสร้างสุของค์กร ดูงาน สสส.และเนคเทค พร้อมเรียนรู้การดูแลสุขภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำนักสร้างสุของค์กรจำนวน 40 คน ดูงานองค์การสร้างสุข ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค ) ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2558 เพื่อเปิดโลกทัศน์ ใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 04 มิถุนายน 2558 18:10 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2558 17:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]