นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) สงกรานต์ ม.อ. เพื่อความรักความผูกพันชาว ม.อ.และชุมชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรวันสงกรานต์และทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557 จัดโดย คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มีกิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 02 พฤษภาคม 2557 18:17 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2557 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ชมสถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์จากการถมทะเล

สิ่งปลูกสร้างกลาทะเลที่เกิดจากการถมทะเล ไปชมสถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์จากการถมทะเล ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์นำทรายจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย มาถมทะเลสามารถเพิ่มเนื้อที่ได้ถึง 22 % หรือ 130 ตารางกิโลเมตร ภายในปี พ.ศ.2573 สิงคโ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 23 เมษายน 2557 14:22 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2557 10:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) ไปเยือนเยอรมันกัน

วิวและสวนสวยในเยอรมัน การคล้องกุญแจไว้ที่สะพานระบาดจากเกาหลีมาที่เยอรมันด้วย ดั่งในภาพ ช่วงเมษายน เป็นฤดูใบไมผลิที่ยุโรป เมื่อวันที่ 1-6 เมษายน 2557 จึงได้หลบร้อนไปเยอรมัน ออสเตรีย กับพ่อของลูก happy family อากาศที่เยอรมัน และออสเตรีย ก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 13 เมษายน 2557 18:41 แก้ไข: 17 พฤษภาคม 2557 19:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ม.อ.เปิดโลกทัศน์ดูงานสำนักงานสร้างสุข จ.เชียงใหม่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2557

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ตามโครงการสำนักงานสร้างสุข สำนักงานอธิการบดี (Happy workplace) สนับสนุนโดย สสส. และสถาบันวิจัยส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 16 มีนาคม 2557 11:16 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2557 18:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) พิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ สำนักงานอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์

พิชิตพุง สำนักงานอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ พิชิตสำเร็จ 104 คน หรือร้อยละ 64.6 ลดได้ 187 กก. โครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ ของชาวสำนักงานอธิการบดี ม.อ. 4 เดือน ลดน้ำหนักได้สำเร็จ 104 คน หรือร้อยละ 64.6 รวมน้ำหนักที่ลดได้ 187 กิโลกรัม โครงกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2557 17:22 แก้ไข: 04 มีนาคม 2557 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ถอดบทเรียนนักสร้างสุของค์กรสไตล์PSU

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐ และทีมงานเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค นักสร้างสุของค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินกิจกรรม ต่างๆตามความตกลงกับสำนักงานกองท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 16 ธันวาคม 2556 15:28 แก้ไข: 17 ธันวาคม 2556 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(12) พิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ (Get your fat off)

พิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ (Get your fat off) หนึ่งในโครงการสำนักงานสร้างสุข (Happy workplace) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนโดย สสส เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดีมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมอย่างคงที่ น้ำหนักที่ลดลงแล้วไม่เด้งกลับ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 25 ตุลาคม 2556 18:22 แก้ไข: 25 ตุลาคม 2556 18:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การสร้างความสุข ด้วย line dance ของกองทะเบียน และประมวลผล ม.อ.หาดใหญ่

บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สุดารัตน์ ศรีช่วย (ชิ) นวนิก จุลนพ (นิก) กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานใหญ่ที่มีบุคลากรต่างวัยกันมาก คุณนวนิก จุลน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 30 กันยายน 2556 14:47 แก้ไข: 30 กันยายน 2556 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลจาก สันติ เส็นหมาน

สันติ เส็นหมาน ใครๆก็อยากดูภาพที่ดูดี สวยงามของตนเอง เมื่อได้ดูภาพที่ถ่ายโดยคุณสันติ เส็นหมาน เราต่างก็กรี๊ดกร๊าดพอใจ จึงอยากจะทราบเทคนิคการถ่ายภาพบุคคล จากคุณสันติ เส็นหมาน นักวิชาการอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 30 กันยายน 2556 11:45 แก้ไข: 02 ตุลาคม 2556 10:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 19 นักวิ่งร่วมแข่งขัน 2,093 คน

การแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 19 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 ด้วยจำนวนนักวิ่ง 2,093 คน เป็นชาวไทย 1,833 คน เป็นชาวต่างประเทศ 260 คน โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 15 สิงหาคม 2556 17:12 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2556 17:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]