นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) สหกรณ์บริการ ม.อ.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ปี 54

สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด นำโดยผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ ประธานกรรมการฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2554 จำนวน 500,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานีและตรั... more »
By naruemon.so   created: 01 September 2011 14:28 Modified: 01 September 2011 14:28 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ 45 ปี วิศวฯ ม.อ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 45 ปี ของการก่อตั้งคณะฯ เพื่อใช้เป็นสื่อในการสะท้อนภาพของการเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มี ศักยภาพ และ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 09 March 2011 16:51 Modified: 09 March 2011 16:51 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา หรือ อาจารย์ใหญ่ คือ ร่างกายอันไร้วิญญาณของมนุษย์ การบริจาคร่างกายของท่านถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ที่ได้อุทิศร่างกายด้วยเจต... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 09 March 2011 16:49 Modified: 09 March 2011 16:49 [ Report Abuse ]

(5) ขอเชิญลงนามถวายพระพร บนผืนผ้า ณ สำนักงานอธิการบดี ภายใน 11 มีนาคม ๕๔

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และครบรอบ ๑o ปี ของการดำเนินงานโครงการยุวชนประชาธิปไตย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชมรมเสรีชนคนประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 09 March 2011 16:47 Modified: 09 March 2011 18:45 [ Report Abuse ]

(0) คณะศิลปศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และมลายู

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษามลายู รายละเอียดดังนี้ อบรมสนทนาภาษาอังกฤษระดับต้น (Pre-Intermediate Level) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ก.พ.54 คุณสมบัติ &bul... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 11 Febuary 2011 16:51 Modified: 11 Febuary 2011 16:51 [ Report Abuse ]

(0) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงานสัมมนาครั้งสำคัญ "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2554 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้อง ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 11 Febuary 2011 16:50 Modified: 11 Febuary 2011 16:50 [ Report Abuse ]

(0) การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ในวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2554 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดให... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 11 Febuary 2011 16:47 Modified: 11 Febuary 2011 16:47 [ Report Abuse ]

(0) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานและสถาบันอีก 5 แห่ง ได้แก่ (1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 11 Febuary 2011 16:45 Modified: 11 Febuary 2011 16:45 [ Report Abuse ]

(0) ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่ง

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญเจ้าหน้าที่สอบเทียบ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบเทียบจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่ง ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 11 Febuary 2011 16:44 Modified: 11 Febuary 2011 16:44 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญฟังบทสัมภาษณ์นักศึกษาวิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล ผ่านสถานีวิทยุ ม.อ

ขอเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี นายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข และนางสาวกุลภัสสร์ จันทร์พิทักษ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมี ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากผลงาน "เครื่อง... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 11 Febuary 2011 16:39 Modified: 11 Febuary 2011 16:39 [ Report Abuse ]