นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2186
ความเห็น: 0

บรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนพูดคุย และเสวนากลุ่มย่อย World Cafe ใน GotoKnow Forum

 
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ GotoKnow ฟอรัม ครั้งที่ 1

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2552 (เริ่มงานเสวนา)
หมายเหตุ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย World Café ด้วย ทั้งนี้ทุกประเด็นที่ได้จากการเสวนากลุ่มย่อยจะถูกรวบรวมเป็นหนังสือที่เสมือนพลังทางความคิดที่เป็นรูปธรรมจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้

* บรรยายพิเศษในหัวข้อ "เรื่องเล่าจากอธิการบดี: Corporate Blogging from CEO&PSU" โดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

* แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "วิเคราะห์การจัดการความรู้ด้วยเว็บล็อก กรณีศึกษา 4 ปี GotoKnow.org" กับ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

* รับฟังมุมมองและประสบการณ์การประยุกต์ใช้งานบล็อกเพื่อการพัฒนางานและการพัฒนาชุมชนโดย ผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึงจาก GotoKnow.org  (Bloggers of the Month)

* เสวนากลุ่มย่อยด้วยกระบวนการ World Cafe ในหัวข้อที่ปรับปรุงขึ้นจาก WebWorld ขององค์กร UNESCO ในการร่วมลด Digital Divide/Knowledge Divide ดังต่อไปนี้

 • การส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ (Access to Knowledge)
       เช่น การพัฒนามาตรฐานข้อมูล การสนับสนุนด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี การพัฒนาส่งเสริมห้องสมุด การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน การส่งเสริมจริยธรรมการรับและให้ข้อมูล เป็นต้น  
 • การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อการนำความรู้ไปใช้ (Capacity Building)
       เช่น การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษา การพัฒนาศักยภาพในการอ่านและเขียนของเยาวชน การพัฒนาทักษะการใช้ ICT ของคนพิการทางสายตา เป็นต้น
 • การพัฒนาเนื้อหาความรู้ (Content Development)
       เช่น การเขียนบล็อกเพื่อการพัฒนางานพัฒนาชุมชน  การจัดทำวิทยุและวิดีโอออนไลน์ การพัฒนาเนื้อหาออนไลน์ในหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น
 • การพัฒนาสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ (Media Development)
       เช่น การพัฒนาและบริหารจัดการซอฟต์แวร์และเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน การสร้างสื่อการสอน การอบรมพัฒนาผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการ การพัฒนาสื่อเพื่อชุมชน เป็นต้น
 • การส่งเสริมอิสรภาพในการเผยแพร่ความรู้ (Freedom of Expression)
       เช่น การจัดทำกฎหมายสื่อ การใช้สื่อเพื่อสร้างสมานฉันท์ การสร้างความตระหนักเรื่องอิสรภาพกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การโจรกรรมทางปัญญา การส่งเสริมเรื่องลิขสิทธิ์ และ Creative Commons เป็นต้น
 • การพัฒนาคลังความรู้เพื่อการเผยแพร่อย่างทั่วถึง (Memory of the World)
       เช่น การรวบรวมจัดทำสื่อเอกสารและหนังสือเก่าที่มีคุณค่าในรูปแบบดิจิตอลที่เข้าถึงและส่งต่อได้ง่าย เป็นต้น
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): gotoknow forum
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 เมษายน 2552 22:43 แก้ไข: 23 เมษายน 2552 22:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.98.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ