นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ดวงรายสัปดาห์ช่วงวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 โดย อ.สามารถ มังสัง

ราศีมังกร ( 16 ม.ค. - 12 ก.พ. ) การงาน ดาวศุกร์เจ้าเรือนการงานโคจรในเรือนมรณะ การงานประสบปัญหาล่าช้า เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน การเงินหนี้เก่าถึงเวลาคืน แต่ท่านไม่มีเงินจ่าย จึงต้องเป็นหนี้ใหม่ เพื่อใช้หนี้เก่า ความรัก ความรักเห็นทีต้องร... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยูชอนมิน   created: 08 August 2016 16:38 Modified: 08 August 2016 16:38 [ Report Abuse ]

(0) ดวงรายสัปดาห์ช่วงวันที่ 1-7 สิงหาคม 2559 โดย อ.สามารถ มังสัง

ราศีมังกร ( 16 ม.ค. - 12 ก.พ. ) การงาน ดาวศุกร์เจ้าเรือนการงานโคจรในเรือนมรณะ การงานสะดุด เนื่องจากการเงินขาดมือและต้องหมุนเงิน การเงิน เงินสดขาดมือ จะต้องหมุนเงิน ด้วยการเป็นหนี้และก็หมุนยากด้วย แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยความขลุกขลัก ความรัก ความรักสดใส ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยูชอนมิน   created: 01 August 2016 15:52 Modified: 01 August 2016 15:52 [ Report Abuse ]

(0) ดวงรายสัปดาห์ช่วงวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2559 โดย อ.สามารถ มังสัง

ราศีมังกร ( 16 ม.ค. - 12 ก.พ. ) การงาน ดาวศุกร์เจ้าเรือนการงานโคจรในเรือนปัตตนิในตำแหน่งราชาโชค การงานจะโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทำงานในวงการบันเทิงหรือศลิปะ การเงิน การเงินจะค่อยๆดีขึ้น เนื่องจากได้เงินเก่าคืนหรือได... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยูชอนมิน   created: 25 July 2016 13:45 Modified: 25 July 2016 13:46 [ Report Abuse ]

(0) ดวงรายสัปดาห์ช่วงวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2559 โดย อ.สามารถ มังสัง

ราศีมังกร ( 16 ม.ค. - 12 ก.พ. ) การงาน ดาวศุกร์เจ้าเรือนการงานโคจรในเรือนปัตตนิ หุ้นส่วนหรือคู่ครองช่วยให้งานของท่านประสบความสำเร็จ การเงิน จะได้หนี้เก่าคืนหรือไม่ก็เงินจากการขายของเก่า เช่น รถเก่า และบ้านเก่า ความรัก ความรักจะจรเข้ามา และมีโอกาสไ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยูชอนมิน   created: 21 July 2016 15:48 Modified: 21 July 2016 15:48 [ Report Abuse ]

(0) ดวงรายสัปดาห์ช่วงวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2559 โดย อ.สามารถ มังสัง

ราศีมังกร ( 16 ม.ค. - 12 ก.พ. ) การงาน หุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานจะช่วยให้งานของท่านโดดเด่น และได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า การเงิน จะถูกทวงหนี้เก่าและอาจต้องเป็นหนี้ใหม่ เพื่อเอามาใช้หนี้เก่า ความรัก มีคนรักมาให้เลือก แต่เลือกแล้วเดือดร้อนภายหลัง สุขภาพ ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยูชอนมิน   created: 11 July 2016 19:22 Modified: 11 July 2016 19:22 [ Report Abuse ]

(0) ดวงรายสัปดาห์ช่วงวันที่ 27 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2559 โดย อ.สามารถ มังสัง

ราศีมังกร ( 16 ม.ค. - 12 ก.พ. ) การงาน ดาวศุกร์เจ้าเรือนการงานโคจรในเรือนอริ การงานจะพบอุปสรรค เนื่องจากขาดเงินหมุนเวียน การเงิน หนี้สินเก่าๆถึงเวลาต้องจ่ายคืน แต่ท่านไม่มีจ่าย อาจต้องจ่ายคืนแต่ท่านไม่มีจ่าย จึงอาจต้องเสี่ยงกับการถูกฟ้องร้อง ความร... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยูชอนมิน   created: 28 June 2016 11:25 Modified: 28 June 2016 11:25 [ Report Abuse ]

(0) ดวงรายสัปดาห์ช่วงวันที่ 20-26 มิถุนายน 2559 โดย อ.สามารถ มังสัง

ราศีมังกร ( 16 ม.ค. - 12 ก.พ. ) การงาน งานสะดุด เนื่องจากขาดเงินสดหมุนเวียน การเงิน รายจ่ายสูงเกินกว่าที่คาดหมายไว้ ทำให้หมุนเงินไม่ทัน เป็นเหตุให้เงินขาดมือ ความรัก ความรักเต็มไปด้วยอุปสรรค จึงไม่ควรเจรจาขอนัดเพื่อนต่างเพศคนใด หากไม่ต้องการเห็นตน... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยูชอนมิน   created: 20 June 2016 16:31 Modified: 20 June 2016 16:31 [ Report Abuse ]

(0) ดวงรายสัปดาห์ช่วงวันที่ 13-19 มิถุนายน 2559 โดย อ.สามารถ มังสัง

ราศีมังกร ( 16 ม.ค. - 12 ก.พ. ) การงาน ดาวศุกร์เจ้าเรือนการงานโคจรในเรือนปุตตะ เพื่อนรุ่นน้องหรือบุตรหลานจะทำให้งานของท่านโด่งดังเป็นพิเศษ การเงิน จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อจากการวิ่งงาน เป็นต้น ความรัก ความรักค่อนข้า... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยูชอนมิน   created: 15 June 2016 17:57 Modified: 15 June 2016 17:57 [ Report Abuse ]

(0) ดวงรายสัปดาห์ช่วงวันที่ 6-12 มิถุนายน 2559 โดย อ.สามารถ มังสัง

ราศีมังกร ( 16 ม.ค. - 12 ก.พ. ) การงาน ท่านที่ทำงานเกี่ยวกับบันเทิงหรือเป็นศิลปิน ช่วงนี้มีงานเข้ามามากและเงินดีเกือบทุกงานด้วย การเงิน จะได้เงินเก่าคืนหรือได้จากงานเก่าค้างจ่าย ความรัก ความรักค่อนข้างสดใส เนื่องจากคนรักเก่าจะหวนคืน และเริ่มต้นใหม... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยูชอนมิน   created: 07 June 2016 16:21 Modified: 07 June 2016 16:21 [ Report Abuse ]

(0) ดวงรายสัปดาห์ช่วงวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2559 โดย อ.สามารถ มังสัง

ราศีมังกร ( 16 ม.ค. - 12 ก.พ. ) การงาน ลูกน้องหรือบุตรหลานจะช่วยให้งานของท่านโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ การเงิน จะได้เงินก้อนใหญ่จากธุรกิจเก็งกำไรหรือจากการเสี่ยงโชค ความรัก ความรักสดใส ทั้งเก่าและใหม่ ต่างเอาใจ จึงง่ายต่อการตกลง สุขภาพ ให้ระวังเกี่ยวก... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยูชอนมิน   created: 30 May 2016 15:24 Modified: 30 May 2016 15:24 [ Report Abuse ]