นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

(4) After Action Review : Lean Follow Up (HRM PSU TRANG)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ "Lean Follow Up วิทยาเขตตรัง" ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 นั้น งานบริหารบุคคลวิทยาเขตตรัง ได้ส่งโครงการเข้าร่วมนำเสนอ 2 โครงการ ได้แก่ 1. การพัฒนากระบวนการให้บริการด้านข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปิติกานต์   created: 26 May 2016 14:14 Modified: 26 May 2016 14:22 [ Report Abuse ]

(0) บทเรียน 2: คุณภาพ-คุณค่าตำรา หนังสือวิชาการ

องค์ประกอบตำรา-หนังสือวิชาการ: คุณภาพ คุณค่าตำราหนังสือวิชาการ (เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนหนังสือ/ตำราวิชาการในระดับอุดมศึกษา) 1. เนื้อหา เหมาะสม เพียงพอที่จะเขียน 2. ผู้เขียน 3. หนังสือมีจุดเด่นหรือไม่ (สังเกตจากหนังสือจะปรากฎมี่คำนำห... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปิติกานต์   created: 02 July 2015 14:31 Modified: 02 July 2015 14:31 [ Report Abuse ]

(0) บทเรียน 1: ต้องรู้จริงในสิ่งที่เราทำ ถึงเวลาที่ต้องทบทวนตนเอง

ในวันที่ 1-2กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ"การเขียน การผลิและเผยแพร่ตำราหนังสือวาการระดับอุดมศึกษา" วิทยากรโดย ผศ.มานิต รุจิวโรดม และ อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย มีอาจารย์ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 30 ท่... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปิติกานต์   created: 02 July 2015 12:15 Modified: 02 July 2015 12:15 [ Report Abuse ]

(2) องค์กรที่ฉันรัก...ม.อ.ตรัง : องค์กรแห่งการให้โอกาส

ความโชดดีหลายอย่างที่เกิดขึ้น กับดิฉัน เมื่อมาปฏิบัติงานที่ องค์กรแห่งนี้ องค์กรที่ฉันรัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง... ดิฉันบรรจุ ที่วิทยาเขตตรัง วันที่ 2 ตุลาคม 2551 (ถึงวันนี้ก็ 4 ปี กว่าแล้วคะ) ดิฉันได้รับโอกาสให้ทำงานในงานที่ฉั... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปิติกานต์   created: 07 May 2013 15:59 Modified: 07 May 2013 16:11 [ Report Abuse ]

(6) ความสุขเล็กๆ จากคนทำงาน กจ. วิทยาเขตตรัง "อาจารย์ยิ้มได้ เราก็มีความสุข"

เป็นความสุขเล็กๆ คะ...จากคนทำงาน กจ. วิทยาเขตตรัง "อาจารย์ยิ้มได้ เราก็มีความสุข" ที่จะนำมาเล่ากันฟัง งานบริหารงานบุคคล ที่วิทยาเขตตรัง ...เรามีกัน 3 คน (ป้ามาส, สุกี้ และ ดิฉัน...เม) ยุ่งบ้าง เครียดบ้าง วุ่นบ้าง...แต่ความสุขเล็กๆ จากการทำงาน ก็ท... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปิติกานต์   created: 01 May 2013 12:09 Modified: 01 May 2013 16:46 [ Report Abuse ]

(2) เชื่อหรือไม่? การทำวิจัยทำให้เราเป็นมือโปรในงานที่เรารับผิดชอบ

ประกายความคิด...กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทำงานประกายความคิดที่ว่า ที่ได้รับจากท่านวิทยากร รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการวิจัยเครื่องมือสร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร" ที่วิทยาเขตตรัง จัดขึ้... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ปิติกานต์   created: 25 April 2011 18:11 Modified: 25 April 2011 18:11 [ Report Abuse ]

(3) ขอบอกว่า "ไม่ใช่การอบรมธรรมดา" "มันส์" "สุดยอดจริงๆ"

ในช่วงสัปดาห์นี้ (18-22 เม.ย. 54) ในช่วงบ่ายของทุกวันวิทยาเขตตรังได้จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ประจำหน่วยงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูบJoomlaกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสายสนับสนุน หรือผู้แทนงาน ให้เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานคะดิฉันในฐานะผู้ประสานการจัดอบรมครั้... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ปิติกานต์   created: 21 April 2011 19:57 Modified: 21 April 2011 20:04 [ Report Abuse ]

(1) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

ดิฉันได้รับโอกาสจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ดิฉันเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ระ... more »
By ปิติกานต์   created: 07 March 2011 21:33 Modified: 07 March 2011 21:33 [ Report Abuse ]

(5) มุมมองการให้บริการวิชาการ : โครงการความร่วมมือ มข.-ม.อ.

ตามที่ดิฉันได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความร่วมมือ มข. ม.อ. ครั้งที่ ในวันที่ 19-22 มกราคม 2554 ที่ผ่านมาซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนวิทยาเขตตรัง ในการเข้าร่วมกลุ่มบริการวิชาการ ทำให้ดิฉันเห็นมุมมองการขับเคลื่อนงานบริการว... more »
By ปิติกานต์   created: 31 January 2011 22:12 Modified: 03 Febuary 2011 18:05 [ Report Abuse ]

(0) ได้ฉุกคิด

เรื่องเล่าที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ทำให้ได้ฉุกคิดหน้าที่หนึ่งของเมคือ การแจ้งเวียนข่าวสารการฝึกอบรม ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบมีหน่วยงานหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี และพัสดุ เมื่อได้รับข่าวสารการฝึกอ... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ปิติกานต์   created: 28 January 2011 21:59 Modified: 28 January 2011 22:06 [ Report Abuse ]