นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2044
ความเห็น: 2

บอกเล่าประสบการณ์จริง : การนำ Performance Management มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการทำงาน

ง่ายและไม่เป็นภาระ

เมได้ศึกษาการนำเครื่องมือบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน ของงานพัสุด ม.วลัยลักษณ์ เพิ่มเติม เนื่องจากมีความสนใจ จึงนำมาแบ่งปันเพื่อนๆ

 ที่น่าสนใจเพราะ...

- ช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานและรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
- ช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงานว่างสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่
- ช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงานที่เสร็จแล้ว เร็วหรือทันกำหนดเวลา ล้าช้า
- ช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงานที่ยังไม่เสร็จ ยังไม่ถึงกำหนด ล้าช้ายังไม่ขออนุมัติ
- ช่วยให้ทราบสาเหตุของความล้าช้า
- ช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานได้ตามสาเหตุ
- เราสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ทุกงาน
- สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาเขตตรังที่จะพัฒนาให้สำนักงานวิทยาเขตตรังเป็น IT Office ได้

จากการบอกเล่าประสบการณ์จากคุณอารี จันทร์คงหอม งานพัสุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในกลุ่มที่เราต่างลงความเห็นว่าเป็นการนำเครื่องมือการบริหารการปฏิบัติมาใช้ได้เกิดประโยชน์มาก เลยนำมาขยายต่อ แบ่งบันสู่เพื่อนๆ พี่ๆ ชาว PSU เพื่อต่อยอดและเป็นไอเดียในการนำมาพัฒนางานต่อไป

ส่วนพัสดุ ม.วลัยลักษณ์

- เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุม กำกับดูแลและบริหารการใช้พัสดุให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ "รวมบริการ ประสานภารกิจ"
- มีพนักงานทั้งสิ้น 20 คน

หลักคิด

ทำให้ง่าย ไม่เป็นภาระ (...ชอบมาก)

เครื่องมือที่ใช้และแนวทางการดำเนินการ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบMIS , e-Office, Excel
- คู่มือการปฏิบัติงาน มีการกำหนดขั้นตอนการทำงาน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน
- แบบควบคุมขั้นตอนการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องกำหนดตัวชี้วัดผลงานในแต่ละขั้นตอนว่าต้องทำอะไร ภายในเวลาใด นำระเบียบที่เกี่ยวข้อมาเป็นข้อมูลอ้างอิง นำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงข้อมูลและจัดพิมพ์
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรื่องที่ยังคงค้างดำเนินและออกรายงานเพื่อประมวลผล
- รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายบุคคล รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม(...ทำให้ทราบผลสำเร็จของงาน)
- ทราบประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นรายบุคคล ทราบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทัน/เร็วหรือล่าช้า
- สรุปสาเหตุของงานล่าช้า ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงาน

เท่านี้ก่อนนะคะ หากพี่ๆ น้องๆ สนใจ ลองสอบถามหรือติดต่อโดยตรงกับพี่อารี นะคะ

http://gotoknow.org/profile/areejk

ขอบคุณคะ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 29 November 2009 20:39 Modified: 29 November 2009 20:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

จะลองนำ Performance Management มาปรับปรุงพัฒนางานนโยบายและแผน ของตรัง  บ้าง ..... ขอบคุณเมนี่ นะคะ

ยินดีคะ

P พี่ ขงเบ้งดูดาว

และหากอยากเจอตัวจริง เสียงจริง ของผู้ดูแลระบบ mayny รู้จัก สนิทด้วย จะขอดูรายละเอียด OK เลย

ขอบคุณคะ
Mayny

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ