นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1849
ความเห็น: 5

UKM 19 :กับการค้นพบศักภาพที่เรามี

การร่วมแรงแบบ ไม่ใช่ร่วมแรงแบบผิวเผิน

ผ่านไปได้ด้วยดีคะ กับที่ พี่-น้อง บุคลากรวิทยาเขตตรัง ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัด เสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มอ.(เจ้าภาพ) มน.(ม.นเรศวร) มข. (ม.ขอนแก่น) มวล. (ม.วลัยลักษณ์) ม.มหิดล ม.ราชภัฎมหาสารคาม ม.มหาสารคาม ซึ่งครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 19 กำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยน "จริยธรรมสร้างได้ (จริงหรือ)"

 วิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ และได้ประสานงาน ป้าจิ๊บ (คุณเมตตา ชุมอินทร์) แบบใกล้ชิด

แรกๆ กังวลเล็กๆ เมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานในการจัดเสวนาครั้งนี้คะ

แต่ด้วยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อย่างเต็มที่ จาก พี่ เพื่อนๆ บุคลากร วิทยาเขตตรัง ทำงานงานนี้ สำเร็จ อย่างราบรื่น สนุก มีความสุข เมื่อเห็นทุกคนได้ใช้ศักยภาพ อย่างเต็มที่

ความประทับใจ ที่ดิฉันประหลาดใจ ในการทำงานนี้คือ

การร่วมแรงแบบ ไม่ใช่ร่วมแรงแบบผิวเผิน

(ไม่รู้จะบรรยายเช่นไรคะ) เป็นการร่วมแรง ร่วมใจแบบเกินความคาดหมายของ คือ

งานนี้ถือเป็นงานที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ และด้วยเคยมีประสบการณ์การจัดเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้มา เพื่อให้งานออกมาราบรื่น ก็ออกแบบการทำงานแบบคณะทำงาน เพื่อกระจายหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายพิธีการและลงทะเบียน ฝ่ายเลขาบันทึกคลังความรู้ (Note Takkers) ฝ่ายจัดเลี้ยง ฝ่ายอาคารสนานที่และยานยนต์ ฝ่ายสารสนเทศฯ เป็นต้นคะ

ในการชวนมาทำงานครั้งนี้ ดิฉันได้ให้ความใส่ใจและความสำคัญมากกับการชักชวนพี่ เพื่อนๆ มาร่วมงานครั้งนี้โดยการได้สอบถามความสนใจ ความสมัครใจในการร่วมจัดงานครั้งนี้

ดิฉันโชคดีมากคะ ที่ คนตรัง มีใจเอื้อเฟื่อ ยินดี เต็มใจช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ มีใจที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารทุกระดับอย่างเต็มที่ ทำให้ดิฉันได้ทีมงานที่ดีมาในการจัดเสวนาฯ ครั้งนี้คะ

ทำให้ภาพที่ดิฉันเห็น ในการจัดงาน เตรียมงานครั้งนี้ เป็นภาพความประทับใจที่สุด และอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง ชื่นชมในศักยภาพ จิตใจ ที่ดิฉันรู้สึกตื่นตัน จริงๆ อย่างที่ดิฉันคิดว่า เป็นความสำเร็จที่เราได้จัดการเสวนาครั้งนี้คะ

ภาพแรก

เป็นช่วงเตรียมงาน ที่ฝ่ายสถานที่/ฝ่ายโสตฯ/ฝ่ายสารสนเทศ เตรียมงานก่อนล่วงหน้า และช่วยกันแบบ ไม่ต้องวิงวอน ทำเสมือนเป็นงานของตัวเองอย่างเต็มที่ และทำงานร่วมกันเพื่อให้งานออกมาที่สุด ทำให้ดิฉันอุ่นใจ และเบาใจ ...และขอบคุณจริงๆ

ภาพที่สอง

เป็นภาพผู้บริหาร รศ.ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง อ.พฤฒ ยวนแหล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตตรัง อ.สัคคยศ สังขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ วิทยาเขตตรัง อ.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรมพิเศษ อ.ธิดากาญจน์ ศิษฎิโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ ฯลฯ ร่วมเยี่ยมการเตรียมงาน และให้ข้อแนะนำ และแก้ปัญหา ที่สำคัญที่ดิฉันว่าไม่ธรรมดา คือ ท่านเป็นผู้บริหารแบบภาคปฏิบัติ ช่วยพวกเราแบบเต็มที่ อยู่เคียงข้างเราตลอด จึงได้ใจพวกเราเต็มๆ คะงานนี้ และขอขอบคุณผู้บริหารเราทุกท่านคะ

ภาพที่สาม

เป็นภาพวันจัดงานช่วงเช้า เมนัดกับป้าจิ๊บ เวลา 06.30 น. เพื่อไปเตรียมสถานที่กัน สิ่งที่ไม่คาดคิดคือ พี่วีณา แพฟืน (ฝ่ายจัดเลี้ยง) พร้อมพี่เชาว์ (สามีพี่เขา) ช่วยจัดสถานที่เตรียมงานกันอย่างแข็งขัน ...ทำให้ดิฉันรู้สึกตื่นตัน ปลื้มใจ มากอย่างบอกไม่ถูกจริงๆ คะ
อีกภาพหนึ่ง ดิฉันไปเตรียมงานไม่นาน ชิตพันธ์ (ฝ่ายโสตย์) ก็มาเปิดห้องให้แล้ว ...ทุกคนพร้อมใจกันจริงๆคะ

ภาพที่สี่

เป็นภาพเล็กๆ ที่ทรงพลัง ที่สร้างความตื่นตันให้กับเมอีกครั้ง ในช่วงแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อยช่วงบ่าย ดิฉันเป็น Note Takker กลุ่มที่ 2 ดิฉันกำลังง่วนอยู่กับการบันทึก ช่างกบ (คุณประเดื่อง) เป็นช่างเทคนิค งานอาคารฯ อยู่ฝ่ายสถานที่ฯ เอาอาหารว่างมาเสริฟคะ ตกใจ มาก...ขนาดช่างเทคนิคยังมาช่วยเสริมอาหารว่างเลย โอโฮ...ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ตนเองแท้ๆ แต่ก็มีใจที่จะช่วยกันให้งานออกมาดีที่สุด ดิฉันปลื่มใจและประทับใจจริงๆ คะ

ภาพความประทับใจมากมายที่เกิดขึ้น ทำให้ดิฉันชื่นชมในจิตใจของคนตรังจริงๆ คะ ทำให้งานครั้งนี้ออกมาราบรื่น สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ครั้งนี้แบบเต็มๆ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของเราทุกคน และทำให้การจัดงานครั้งนี้ เมไม่เหนื่อยเลยคะ

และขอบคุณ พี่จิ๊บ ที่ให้โอกาสวิทยาเขตตรัง ได้ค้นพบศักยภาพที่เรามี เรียนรู้การทำงานในครั้งนี้ ซึ่งเมว่า การเรียนรู้ครั้งนี้มีค่ามากจริงๆ ขอบคุณคะ

Mayny

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ukm19
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 10 ธันวาคม 2553 17:39 แก้ไข: 10 ธันวาคม 2553 17:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีด้วยนะคะ กับความสำเร็จที่ผ่านไปได้อย่างราบรื่น  หยุด 3 วัน ก็อย่าลืมให้เวลากับคนข้างกายด้วยนะคะ

งานนี้ คงไม่ต้องไปหา the best การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมใหญ่ ๆ ที่ดีได้ที่ไหนอีกแล้ว

สิ่งดี ๆ มีให้เห็นอยู่ใกล้ตัวเรานี่เอง

ชื่นชมค่ะ ชื่นชมด้วยใจจริง

Mayny....

มหัศจรรย์เกิดได้...ถ้าใส่ใจลงไปในการทำงาน
ความสำเร็จที่เกิดจากงานนี้...ส่วนหนึ่งคือ
Mayny  ได้ใจน้อง..พี่..ทีมงาน...ใน วข.ตรัง

มีความสุขที่ได้ร่วมงานกัน...
มาถึงตอนนี้...เบิกจ่าย.....เบิกจ่าย...
ขั้นตอนที่ยุ่ง...ที่สุด
แต่ยังๆไง...ก็ สู้....ซู่...ซู่...ค่ะ

ที่สำคัญต้องปรบมือให้น้อง Mayny  คนเก่งของเราด้วยค่ะ

 ชื่นชมน้อง Mayny ค่ะ ...

 

พี่ขงเบ้งดูดาว

Ico48
ดร.มนตรี ศรีราชเลา [IP: 125.26.189.66]
14 ธันวาคม 2553 22:06
#62327

ถึงแม้ ม.มหาสารคามจะมาผมคนเดียวอันเนื่องมาจากเป็นช่วงวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1-9 ธันวาคมของทุกปี ก็ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพเป็นอย่างดียิ่ง ความรู้ที่ได้จากบุคคลตัวอย่างจาก 6 มหาลัย ผู้ดำเนินการอภิปรายที่แสนจะสุดสวยมากมายด้วยปิยวาจาสาธุรส(คุณหมอป้าบัวสาย) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 5 กลุ่ม ทำให้ได้ความรู้จากหลากหลายแนวคิดที่แตกต่างจากสถาบันระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างดี อาหารอันเลิศรส ณ ม.ตรังรับรองซึ่งเป็นอาหารที่พิสดารชั้นสูงที่ไม่มีที่ใหนอีกแล้ว การสร้างเครือข่ายแบบตัวต่อตัว(จริงจริง)ในท้องทะเลตรัง ความคุ้นเคยที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายของเราต่อไป ประทับใจขบวนการ AAR (คุณหมอลุงเจริญจิตร) และสุดท้ายด้วยการนำศึกษาดูงานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติชาวจังหวัดตรัง ผู้นำยางพาราต้นแรกของเมืองไทย ผ้าพื้นเมืองนาหมื่นศรี และแหล่งพักนักของคนดีศรีตรัง(ท่านชวน) จะจดจำไม่รู้ลืม ระยะทางชีวิตไม่สิ้นสุดคงได้กลับมาตรังอีกและในใจลึก ๆ อยากมีหวัง....แล้วใครล่ะ......จะสร้างหวังให้ผมได้....และสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดให้รายงานต่อหน้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปเรียบร้อยแล้ว...และท่านเตรียมจะเป็นเจ้าภาพต่อจากมหิดลอย่างแน่นอน....

ชื่นชมยินดี กับที่ ม.อ.ตรัง ได้มีโอกาสจัดงานครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร ม.อ.ตรังอีกครั้งหนึ่ง เบื้องหลังของทีมงานต่าง ๆ ที่เตรียมสถานที่ อาหาร กิจกรรม ฯลฯ ทำให้ภาพที่ปรากฎในวันจัดกิจกรรมออกมาได้สมบูรณ์ 

  • ขอปรบมือให้กับทีมงานค่ะ โดยเฉพาะ น้อง Mayny ของเรา 
  • งานอาคาร งานโสต งานคอม จัดสถานที่และอุปกรณ์ได้เยี่ยมมากค่ะ
  • อาหารรสเลิศที่ไม่ขาดรายละเอียดในการตกแต่งให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น ฝีมือพี่วีณาและทีมงาน 
  • รวมทั้งทีมงานจาก ม.อ.หาดใหญ่ที่ร่วมบรรเลงกับน้อง Manny 
  • และที่สำคัญ การ Control วงดนตรี UKM 19 จาก ผู้บริหาร ทำให้ทุกคนพร้อมใจกันทำงานให้ ม.อ.ตรัง อย่างเต็มกำลัง

ขอบคุณทีมงานที่ให้มาเป็น 1 ใน Notaker ทำให้ได้เห็นภาพที่สวยงามของงาน UKM 19 :)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ