นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2024
ความเห็น: 3

ขอบอกว่า "ไม่ใช่การอบรมธรรมดา" "มันส์" "สุดยอดจริงๆ"

การอบรมครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการอบรมแบบนับหนึ่ง เราเริ่มกันถึงขั้นที่ 3 เลยทีเดียวคะ

ในช่วงสัปดาห์นี้ (18-22 เม.ย. 54) ในช่วงบ่ายของทุกวัน

วิทยาเขตตรังได้จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ประจำหน่วยงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูบ Joomla

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายสนับสนุน หรือผู้แทนงาน ให้เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานคะ

ดิฉันในฐานะผู้ประสานการจัดอบรมครั้งนี้ ขอบอกว่า "ไม่ใช่การอบรมธรรมดา" "มันส์" "สุดยอดจริงๆ" คะ

เป้าหมายการอบรมคือ

ทำอย่างไรให้ภายหลังการอบรม จะทำให้บุคลการผู้แทนหน่วยงานซึ่งมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างกัน สามารถพัฒนา ใส่ข้อมูล website ประจำหน่วยงานตนเองได้ และเกิด website ประจำหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

ที่ว่า..."อบรมไม่ธรรมดา" "มันส์" "สุดยอด" ขอบอกว่า

  •  "ไม่ได้เป็นการอบรมเพียงแค่ให้ความรู้" เนื่องจากเราเคยจัดอบรมให้ความการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla มาแล้ว 1 ครั้ง ในปีผ่านมา แต่จากการประเมินการจัดอบรมพบว่ามี website หน่วยงานเกิดขึ้นและเปิดให้บริการเพียง 1 เว็บไซต์เท่านั้น ไม่รวมถึง website ของหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิฉันในฐานะผู้ประสานการจัดอบรมและวิทยากร (เป็นบุคลการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) จึง AAR กัน และคิดว่าถ้าอยากให้เกิด Website ของงานจริงๆ การอบรมจะต้องปรับคะ---

          1. ต้องให้เวลาในการได้ฝึกปฏิบัติจริง ทดลองใส่ข้อมูลจริง ทำให้การอบรมต้องกำหนดระยะเวลาเพิ่มขึ้นจาก 2 วัน เป็น 5 วัน

           2. การอบรมต้องไม่กระทบกับงานประจำมาก เนื่องจากสายสนับสนุนมีงานที่ต้องให้บริการมาก เรียกได้ว่าล้นมือกันทีเดียวคะ จึงกำหนดระยะเวลาการอบรมเป็นช่วงบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.

           3. การอบรมครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการอบรมแบบนับหนึ่ง เราเริ่มกันถึงขั้นที่ 3 กล่าวคือ โดยการเตรียมความพร้อมของวิทยากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิฉันในฐานะผู้ประสานการจัดอบรมครั้งนี้          

 สิ่งที่ต้องเตรียมการก่อนจัดอบรม

  • Demo website หน่วยงาน ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ด้วย Application พร้อมที่บุคลากรที่จะเรียนรู้การพัฒนา website ของตนเองได้ทันที ซึ่งต้องขอบคุณ คุณวรันธร พันเกตุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การเตรียมความพร้อมวิทยากรและผู้แทนหน่วยงานที่จะเข้าร่วมอบรม โดยการนัดประชุมหารือถึง การจัดการและการเชื่อมต่อ website ของหน่วยงาน website ของฝ่าย และของมหาวิทยาลัย ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเตรียม เช่น หน้าตาของ website  ข้อมูลต่างๆ ที่จะใส่ ฯลฯ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องการเพิ่มเติมใน Website ---นำมาสู่การนัดประชุมหารือ การนัดถ่ายภาพบุคลากร
  • เมื่อเราได้ข้อสรุปว่าจะมี Website อะไรบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ต้องมา generate username password / URL ของ website ของหน่วยงานให้และใช้ในการอบรมแบบเอาจริง

 

  • ที่ไม่ธรรมดาอีกอย่างก็คือ "ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช้ professional ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" แต่ ก็สามารถเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานได้ เนื่องจากเราคิดว่าคนที่จะปรับ/ให้บริการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว คงจะเป็นคนที่ทำงานในงานนั้น ไม่ใช้งานเทคโนโลยี จึงไม่ง่ายเลยที่จะทำให้บุคลากรเข้าใจและพัฒนา website ของงานได้ แต่ด้วยการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี และความสามารถของท่านวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุพัฒธณา สุขรัตน์ เป็นอาจารย์ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณสุริยันต์ บุณเลิศวรกุล ที่เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นการสำเร็จแล้ว เป็นวิทยากรให้ ทั้งสนุก อธิบายเข้าใจ เราทำได้...ทำให้บรรยากาศการอบรมดีมากคะ ขนาด 16.30 น. เลิกแล้วยังไม่มีใครลุกขึ้นเลยคะ วิทยากรต้องไล่ ปิดแอร์ ปิดประตูเลยคะ

มีการพูดคุยกับงาน IT เบื้องต้นถึง Passion Plan ของการพัฒนา Website ประจำหน่วยงาน เราอาจจะ นัดพบผู้พัฒนา Website ประจำหน่วยงานกันภายหลังการจัดอบรมครั้งนี้แน่แท้ (CoP) เพื่อช่วยเหลือ แบ่งปันเทคนิค ความสำเร็จ/ปัญหาอุปสรรค และให้เวลาผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้มีเวลาปรับแต่งเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง คุยกันว่าเดือนละ 1 ครั้งคะ

ซึ่งดิฉันว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งที่จะทำให้ website ของหน่วยงาน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและองค์กร คะ

ดิฉันขอโม้นิดนึงนะคะ ขนาดมือใหม่อย่างดิฉัน ก็สามารถเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ของงานบริหารงานบุคคล วิทยาเขตตรัง เราก็มี website บริการข้อมูล ข่าวสารให้อาจารย์และบุคลากรแล้วด้วยคะ (อยู่ในระหว่างการพัฒนานะคะ)...ภูมิใจจริงๆ เลยคะ

ลองเข้าและติชมนะคะ http://webcops.trang.psu.ac.th/hr/

ขอบคุณคะ/และรักทุกคนนะคะ

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 เมษายน 2554 19:57 แก้ไข: 21 เมษายน 2554 20:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

จากที่พี่ได้เสนอว่าเราน่าจะมาพบปะกันระหว่างนักเรียน (คือพวกเรา) กับวิทยากรทั้ง  2 (คือ ผชร. และเทพแห่ง Website) เพื่อมาปรับปรุง Website ต่อไปนัน้  น้อง Many ก็นำประเด็นที่พี่เสนอ ไปดำเนินการต่อ   ขอบคุณมากเลยค่ะ

และวันนี้ที่ไม่ได้เข้า  เพราะติดประชุมทะเลมีตติ๊ง  เลยไม่ได้อบรม สรวลเส เฮฮา .....

 ขอบอกว่าตั้งแต่อบรมมา  ครั้งนี้ มันส์หยด ติ๋งๆๆ เลยค่ะ

 

^๐^ ... ขงเบ้งดูดาว ...^๐^

เข้ามาแสดงความยินดีด้วยครับในการจัดการอบรมที่ "มันส์" สุดยอดนี้ได้

แวะไปดู website แล้วด้วยครับ สวยดีครับ

ขอบคุณ

P  ขงเบ้งดูดาว

P คนธรรมดา

มากนะค่ะ
ทั้งคำแนะนำ กำลังใจ และคำเชียร์ ...ซึ่งเป็นแรงผลักที่ทำให้มีความสุขและสนุกกับการทำงาน

การอบรบมาราธอน เสร็จแล้ว...
Website ของหลายหน่วยงานเสร็จ และใกล้เสร็จแล้ว

และเรามีนัดพบ Webmaster หน่วยงาน เดือนละครั้ง เพื่อเรียนรู้เทคนิค และพัฒนา Website

ขอบคุณท่านวิทยากร
P นราคีรี 
(อ.สุพัฒธณา สุขรัตน์)

 P
คุณสุริยันต์  บุญเลิศวรกุล

ขอบคุณเพื่อนๆ Webmaster หน่วยงานทุกท่าน ที่ตั้งใจ ขยัน ขันแข็ง ...แม้กระทั้งงานเต็มโต๊ะ

แล้วพบกันนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ