นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1366
ความเห็น: 0

บทเรียน 2: คุณภาพ-คุณค่าตำรา หนังสือวิชาการ

เตรียมความพร้อมเพื่อเขียนหนังสือ/ตำราวิชาการในระดับอุดมศึกษา
องค์ประกอบตำรา-หนังสือวิชาการ: คุณภาพ คุณค่าตำราหนังสือวิชาการ (เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนหนังสือ/ตำราวิชาการในระดับอุดมศึกษา) 1. เนื้อหา เหมาะสม เพียงพอที่จะเขียน 2. ผู้เขียน 3. หนังสือมีจุดเด่นหรือไม่ (สังเกตจากหนังสือจะปรากฎมี่คำนำหรือปกหลัง) หนังสือต้องมีจุดเด่นเฉพาะ 4. ปก=ชื่อ อาจจะใช้ชื่อรายวิชา 5. รูปภาพประกอบ ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีคำอธิบายภาพ ตัวอย่าง รูปที่ 2 แสดงภาพที่.... รูปประกอบต้องอยู่ใกล้กับเนื้อหา 6. มีการอ้างอิง บรรณานุกรม 7. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและรูปภาพ 8. จากงานวิจัย หรือมี Case. Study 9. List. ศัพท์วิชาการ (ศัพท์บัญญัติ อภิธานศัพท์ ดัชนี) 10. แบบฝึกหัด/ตัวอย่าง 11. คู่มือครู ppt/cd ( เช่น คำเฉลย คู่มือ cd. เป็นต้น). ซึ่งจะเสริมคุณค่าของอาจารย์ 12. การตลาด 4p. จะทำไงให้ประสบผลสำเร็จ หมายถึง product.(หนังสือ). Price (ราคาเหมาะสม/สู้ได้กับคนอื่น) Place(สถานที่วางจำหน่ายที่ดี). Promotion (ทำอย่างไรให้คนรู้จัก). อ้างอิงจากการบรรยาย. ผศ.มานิต รุจิวโรดม กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเรียน การผลิต และเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กรกฎาคม 2558 14:31 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2558 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ