นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3472
ความเห็น: 2

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด [C]

มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

เมื่อวานนี้มีโอกาสได้ฟังผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เล่าเรื่องโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดให้ฟัง ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง

ครม.เห็นชอบข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ  (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 โดยมีเป้าประสงค์หลักคือกำลังคนภาครัฐมีขนาดและคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  และการใช้กำลังคนภาครัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่า ประหยัด เต็มศักยภาพ ได้ประโยชน์สูงสุด  ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2552  และที่สำคัญคือเป็นสิทธิของส่วนราชการ ที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่

 หลักการสำคัญก็คือ ให้ส่วนราชการพิจารณาว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการ และมีงบประมาณของส่วนราชการรองรับ

กลุ่มเป้าหมาย   คือข้าราชการที่มีอายุครบ  50 ปีบริบูรณ์  หรือผู้ที่มีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 25 ปี (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ)

สิทธิประโยชน์จูงใจ

* เงินก้อน 8 - 15 เท่า ตามสูตร

เงินก้อน = (8 X อายุราชการที่เหลือ) X เงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ส่วนราชการที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทำแผนเสนอ คปร. พิจารณาเห็นชอบก่อน  ซึ่งสำหรับ ม.อ.  กองการเจ้าหน้าที่ได้ยกร่างหลักเกณฑ์  และจะนำเสนอที่ประชุม ค.บ.ม. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 50

 

                           

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 ตุลาคม 2550 13:58 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ลุงแอ๊ด [IP: 124.121.11.34]
21 ตุลาคม 2550 14:42
#399
ขอบคุณมากครับ ได้รับความรู้ในการคำนวณเงินในสิทธิประโยชน์มากขึ้น
Ico48
สพศิลป์ [IP: 125.26.238.128]
25 มกราคม 2553 16:00
#53344
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดมีถึงปีงบประมาณไหน
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น