นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2354
ความเห็น: 0

เล่าสู่กันฟัง การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาเขตตรัง

อาจารย์หลายท่านที่เข้าร่วมโครงการบอกว่า ดีจังเลย ได้รับความรู้แบบเนื้อๆ เน้นๆ เพราะว่ายังไม่เคยมีการจัดเรื่องนี้

วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา” ให้กับคณาจารย์วิทยาเขตตรัง ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สามารถให้คำแนะนำปรึกษาด้านวิชาการและด้านการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบ นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง มีความก้าวหน้าในด้านการศึกษา มีทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและเป็นสุข

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดไปเมื่อ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3 ที่ผ่านมา

กิจกรรมมีดังนี้

เวลา 13.15-13.30 น.  กล่าวเปิดกิจกรรม 

โดย ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร 
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ   

เวลา 13.30-14.15 น.  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษากับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและผลักดันให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมาชาติมนุษย์
 • การศึกษาและกระบวนการศึกษา
 • คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • บทบาทอาจารย์ต่อนักศึกษา
 • บทบาทสำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา

โดย ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

เวลา 14.15-15.00 น.  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษากับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด    กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของนักศึกษา   

 • ทำความรู้จัก นักศึกษาในยุก GEN-Y
 • ระบบการดูแลนักศึกษา

 
                     
โดย  อาจารย์สัคคยศ  สังขพันธ์
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม

เวลา  15.00-16.00 น.  เล่าสู่กันฟัง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดย งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา

 • มีอะไรใน...ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2552
 • การลงทะเบียนเรียน
 • การวัดและประเมินผล
 • สถานภาพนักศึกษา
 • การย้ายคณะหรือประเภทวิชา
 • การเทียบโอนและรับโอนรายวิชา
 • การลาพักการศึกษา
 • การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและอนุมัติปริญญา
 • คำถามยอดนิยม
 • ระบบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา

เวลา 16.00-16.15 น.   กล่าวปิดกิจกรรม 
                              
    โดย ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร 
                                     คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ   

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดี มีอาจารย์หลายท่านที่เข้าร่วมโครงการบอกว่า กิจกรรมที่จัดนี้เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์มาก อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ได้รับความรู้แบบเนื้อๆ เน้นๆ เพราะว่ายังไม่เคยมีการจัดเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ และนานแล้วที่เราไม่ได้จัดให้ความรู้เรื่องนี้ ซึ่งอาจารย์ที่เข้าร่วมต่างก็บอกว่าได้ประโยชน์ จนดิฉันฟังแล้วรู้สึกดีใจและประหลาดใจไปพร้อมกัน และเล่าผู้รับผิดชอบฟัง ซึ่งเราต่างก็เข้าใจว่าเรื่องที่เราจัดให้มีการสัมมนานี้ อาจารย์น่าจะทราบเป็นอย่างดีแล้วและไม่น่าจะมีอาจารย์สนใจร่วมเข้าร่วมฟังมากนัก

นอกจากนี้ วิทยาเขตยังได้จะทำประมวลประเด็นสำคัญที่คัดจากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาสำคัญๆ Tips for Advisor  ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านด้วย

กิจกรรมดังกล่าวทำให้ดิฉันได้เห็นว่า อาจารย์เป็นบุคลากรสำคัญมาก ที่ผู้ที่จะเจียรนัยให้นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ในตลอด 4 ปีที่อยู่ในมหาวิทยาลัย นั้นหมายถึงเป็นผู้พัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศให้เข้มแข้งต่อไป 

ขอบคุณคะ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มิถุนายน 2556 09:59 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2556 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ