นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2062
ความเห็น: 0

“ผลงานเชิงพัฒนา กับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.อ.ตรัง”

เป็นบรรยากาศที่ดีมาก น่าชื่นชม ที่บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาองค์กรของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง  การประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การให้เงินรางวัลประจำปี ค่าตอบแทนต่างๆ

วิทยาเขตตรัง ได้มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ที่ประชุมได้กำหนดให้...

บุคลากรสายสนับสนุนจัดทำผลงานเชิงพัฒนาอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ตามรอบระยะเวลาการประเมินโดยอาจจะทำเป็นรายกลุ่ม หรือบุคคล

...เพื่อเป็นการพัฒนางานของตนเองที่ทำให้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน

...โดยให้อยู่ในภาระงานตามข้อตกลงภาระงาน ที่นอกเหนือจากงานพิเศษอื่น ๆ ในเริ่มต้นกำหนดสัดส่วน 5- 20% ของภาระงานทั้งหมด    

Large_dscf0433

ตัวอย่างโครงการพัฒนางาน เช่น 

  • การพัฒนาระบบเอกสารที่เกี่ยวกับหลักฐานการเดินทางไปราชการในภาพรวมของงานยานยนต์ 
  • โครงการประหยัดพลังงาน
  • การจัดทำแผ่นพับแนะนำการประหยัดพลังงาน  
  • การจัดทำชั้นวางอุปกรณ์ในหอพักนักศึกษา
  • จัดทำตู้เก็บอุปกรณ์
  • จัดทำรถเข็นสำหรับแม่บ้าน   
  • การประยุกต์เก้าอี้แล็คเชอร์ที่ไม่สามารถนั่งเรียน มาดัดแปลงเป็นเก้าอี้ใช้งานในกิจกรรมต่างๆจัดซื้อวัสดุมาดำเนินการเอง
  • การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ใช้ในงานม.อ.วิชาการ
  • วิจัยสถาบัน
  • การเขียนบทความวิจัยสถาบันตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ เป็นต้น

ซึ่งบุคลากรทุกคนต่างกระตือรือร้นที่จะคิดสร้างสรรค์โครงการพัฒนางาน  โดยเริ่มจากงานประจำที่ทำและคิดว่าพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน   เป็นบรรยากาศที่ดีมาก น่าชื่นชม  ที่บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาองค์กรของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

ประกายมาส บาหลัง

28 มิถุนายน 2556 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มิถุนายน 2556 13:07 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2556 09:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.71.23
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ