นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2657
ความเห็น: 0

ระเริงคิด ๑๔: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป [C]

ระเริงคิด จิตรวมศูนย์: ทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลระหว่างกลุ่ม

ถ้าจำนวนกลุ่มของการเปรียบมีมากกว่า ๒ กลุ่ม เช่นในตัวอย่างนี้หากเราต้องการเปรียบเทียบว่า % ของสาร abc จริงกับค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A หรือค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B แตกต่างกันหรือไม่ และค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A และเครื่องมือ B แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งหากเราตั้งสมมติฐานของการทดสอบเอาไว้เช่นนี้ คู่ของการทดสอบจะเป็น

 • %จริง - A
 • %จริง - B
 • A - B

 

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าหากเป็นการเปรียบเทียบทีละคู่เช่นนี้ เราใช้การทดสอบ t (t-test) สำหรับการทดความแตกต่างระหว่างคู่ของการทดสอบ

 

ถ้ามีคู่การทดสอบเช่นนี้ (มากกว่า ๒ คู่การทดสอบ) เราจะใช้การทดสอบ t ทดสอบทีละคู่ได้หรือไม่

 

เราสามารถใช้การทดสอบ t ในการทดสอบตามสมมติฐานนี้ได้ แต่เราต้องทำการทดสอบถึง ๓ ครั้ง จึงจะได้คำตอบทั้งหมดว่าในแต่ละคู่ของการทดสอบนั้นแตกต่างกันหรือไม่ และสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงหรือมีผลต่อการทดสอบอย่างหนึ่งก็คือค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละชุด

 

หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละชุดมีค่าต่างกันก็จะส่งผลต่อผลของการทดสอบด้วย

 

ในกรณีที่เป็นการทดสอบข้อมูล ๒ กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันหรือทดสอบข้อมูลที่มาจากประชากร ๒ กลุ่มนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้สูตรสำหรับการทดสอบ t ก็คือค่าความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่ม (ข้อมูลแต่ละกลุ่ม)

 

นั่นคือเมื่อค่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง ๒ ไม่ต่างกัน การทดสอบ t ก็จะใช้สูตรด้านล่างในการทดสอบ

 

 

แต่หากค่าความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่มต่างกันการทดสอบ t ก็จะสูตรด้านล่างในการทดสอบ

 

 

ดังนั้นในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (ประชากร) ที่มีจำนวนกลุ่มของการทดสอบมากกว่า ๒ กลุ่มจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Varaince - ANOVA) แทนการทดสอบ t โดยจะทดสอบความแปรปรวนแทนการทดสอบค่ากลาง (ค่าเฉลี่ย) ของประชากร (ข้อมูล) แต่ละกลุ่มซึ่งจะทดสอบไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ต้องทดสอบทีละคู่

 

สำหรับรายละเอียดทางทฤษฎีนั้นท่านผู้อ่านที่รักสามารถหาอ่านได้จากตำราสถิติทั่วไปได้

 

ข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) ที่สำคัญของการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) คือ

 • ข้อมูลของทุกๆ ประชากร จะต้องมีการกระจายของข้อมูลแบบปกติ (Normal distribution)
 • ค่าความแปรปรวนของข้อมูล แต่ละประชากรจะต้องไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 

ดังนั้นการจะเลือกว่าเราจะใช้วิธีการทดสอบใดก็ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ เช่น

 • ถ้าเราต้องการทดสอบ ว่าข้อมูลทั้งสามชุดข้อมูลแตกต่างกันหรือไม่ (% จริงของสาร abc ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A และค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B) กรณีนี้เราใช้การทดสอบความแปรปรวน
 • แต่หากเราต้องการทดสอบว่า ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A ต่างจากค่า % จริงของสาร abc หรือไม่ และทดสอบว่าค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B ต่างจากค่า % จริงของสาร abc หรือไม่ กรณีนี้เราสามารถใช้การทดสอบ t ทดสอบค่าความต่างทีละคู่การทดสอบได้ (เรามีข้อมูล ๓  ชุดแต่เราไม่ทดสอบความต่างของข้อมูลทุกชุดข้อมูล แต่ทดสอบเฉพาะบางคู่เท่านั้น) หรือจะใช้การทดสอบความแปรปรวนทดสอบก็ได้เช่นกัน

 

แต่ผลจากการทดสอบความแปรปรวนนั้นบอกเพียงแต่ว่า จากการทดสอบพบว่ามีอย่างน้อย ๑ คู่ของการทดสอบมีความแตกต่างกันเท่านั้น หากต้องการทดสอบว่าคู่ของการทดสอบคู่ไหนที่ต่างกันต้องใช้การทดสอบที่เรียกว่า post hoc ทดสอบอีกครั้ง

 

การทดสอบที่อยู่ในกลุ่ม post hoc เช่นการทดสอบ

 • Bonferroni correction
 • Scheffé's method
 • Dunnett's test
 • Duncan's new multiple range test
 • Tukey's HSD (honest significant difference) test

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: โลกหมุนด้วยความรัก
ศิลปิน: Crescendo

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 ตุลาคม 2557 15:58 แก้ไข: 28 เมษายน 2563 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น