นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 978
ความเห็น: 0

ระเริงคิด ๑๕: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป [C]

ระเริงคิด จิตรวมศูนย์: ทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลระหว่างกลุ่ม

คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละกลุ่มกันนะครับ

 

ถ้าสมมติฐานของการวิจัยของเราตั้งไว้ว่า

  • ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A ต่างจากค่า % จริงของสาร abc หรือไม่
  • ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B ต่างจากค่า % จริงของสาร abc หรือไม่

 

ในกรณีนี้เราจะใช้การทดสอบ t สำหรับตอบคำถามของสมมติฐานทั้ง ๒ ข้อ เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบทีละคู่ นั่นคือค่าที่วัดได้จากเครื่องมือทั้ง ๒ เปรียบเทียบกับค่า % จริงของสาร abc

 

สำหรับในบันทึกนี้จะใช้การทดสอบ t ในสมมติฐานที่ว่าข้อมูลของเราทั้ง ๓ ชุดผ่านข้อตกลงเบื้องต้น (assumtions) ของการทดสอบ t ทั้งหมดนะครับ

 

ภาพรวมของข้อมูลทั้ง ๓ ชุด

 

> summary(data1$conc_sam)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
   1.00   26.50   51.00   50.56   75.50   99.00
> summary(data1$toola)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
   0.04   24.87   49.08   49.54   74.61   98.50
> summary(data1$toolb)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
   1.98   29.68   51.72   52.12   74.03   97.68
> sd(data1$conc_sam)
[1] 29.6931
> sd(data1$toola)
[1] 30.31218
> sd(data1$toolb)
[1] 27.72466

 

ใน R เราใช้ฟังก์ชัน t.test() สำหรับการทดสอบ t

 

การทดสอบ t สามารถทำได้ทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปของ wide form หรือ long form ในข้อมูลตัวอย่างนี้ ข้อมูลจะอยู่ในรูปของ wide form

 

กล่าวคือเราเก็บข้อมูลทั้ง ๓ ชุดไว้คนละตัวแปรกัน (conc_sam, toola, toolb) แต่หากข้อมูลอยู่ในรูปของ long form ข้อมูล % จริงของสาร abc ค่าที่วัดได้จากเรื่องมือ A และค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B จะถูกเก็บไว้ในตัวแปรเดียวกัน และมีตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งเก็บข้อมูลที่ระบุว่า record ๖บรรทัด) ไหนเป็นข้อมูลอะไร (% จริงของสาร abc ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ  A และค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B)

 

บรรทัดคำสั่งของ R สำหรับการทดสอบสมมติฐานข้อแรก (ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A ต่างจากค่า % จริงของสาร abc หรือไม่) จะเป็น

 

> t.test(data1$conc_sam,data1$toola,paired=F,var.qual=T)

        Welch Two Sample t-test

data:  data1$conc_sam and data1$toola
t = 0.1693, df = 97.958, p-value = 0.8659
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -10.89275  12.92435
sample estimates:
mean of x mean of y
  50.5600   49.5442

 

  • ตัวเลือก paired=F เป็นการระบุว่าให้ใช้ unpaired t-test สำหรับการทดสอบในครั้งนี้
  • ตัวเลือก var.eqal=T เป็นการระบุว่าให้ใช้สูตรการทดสอบ t เมื่อค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

 

ผลจากการทดสอบเราพบว่าค่า p-value ที่ไ้จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.8659 นั่นคือค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งสองชุดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

 

หรือสรุปเป็นภาษาที่คนเข้าใจง่าย ๆ คือ ข้อมูลทั้งสองไม่แตกต่างกัน

 

นอกเหนือจากที่เราจะสรุปผลจากการทดสอบ t ด้วยการดูค่า p-value แล้ว เรายังสามารถสรุปผลจากการทดสอบ t ได้ด้วยการดูค่า 95% CI (95 percent confidence interval) ได้อีกด้วย

 

ผลจากการทดสอบข้างต้นพบว่า

 

95 percent confidence interval:
 -10.89275  12.92435

 

ค่า 95% CI (ช่วงค่าความเชื่อมั่นที่ 95%) ตกอยู่ระหว่าง -10.89275 ถึง 12.92435 ซึ่งคร่อมค่าศูนย์ (0) อยู่ด้วย นั่นคือโอกาสที่ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้ง ๒ กลุ่มเท่ากันยังมีอยู่เกินกว่าที่กำหนดไว้

 

หลักการก็คือ หากค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งสองเท่ากัน เมื่อนำมาลบกันก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์

 

เราได้คำตอบของสมมติฐานข้อแรกแล้วคือ ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A มีค่าต่างจากค่า % จริงของสาร abc อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: Over The Rainbow
ศิลปิน: Judy Garland

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 ตุลาคม 2557 17:23 แก้ไข: 28 เมษายน 2563 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น