นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1424
ความเห็น: 2

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แกะกล่อง ๓ [C]

ไม่ใช่ใหม่แกะกล่อง และไม่ใช่แมงกะพรุนกล่อง

จาการแกะกล่องครั้งที่ ๒ ก็พอจะให้เราได้ทราบกันบ้างแล้วว่า "กล่อง" นั้นได้ให้ข้อมูลอะไรแก่เราบ้าง

หรือพอจะสรุปแบบง่าย ๆ ได้ว่า boxplot นั้นจะแบ่งข้อมูลออกเป็น ๔ ส่วนเท่า ๆ กัน หรือแบ่งข้อมูลออกเป็น quartile แล้วนำข้อมูลแต่ละส่วน (quartile) มานำเสนอการกระจายของข้อมูล หรือ ดูว่าระยะห่าง (พิสัย - range) ของแต่ละช่วงนั้นกว้าง หรือแคบอย่างไรบ้าง

 

ค่ากลางหรือค่ามัธยฐาน เป็นเพียงแค่ค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูล หรือหมายความว่า มีข้อมูลอยู่ 50% ที่มีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐานและมีข้อมูลอีก 50% ที่มีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน

 

การกระจายของข้อมูลแต่ละส่วนถูกนำมาสร้างเป็น "กล่อง" (box) และ "หนวด" (whisker)

 

กล่องคือ 50% ของข้อมูลทั้งหมด หนวดเส้นบนคือข้อมูลอีก 25% (กรณีที่ค่า maximun ของข้อมูลอยู่ภายใน inner fence ของหนวดเส้นบน) และหนวดเส้นล่างเป็นการกระจายของข้อมูลอีก 25% (กรณีที่ค่า minimum ของข้อมูลอยู่ภายใน inner fence ของหนวดเส้นล่าง)

 

แต่นอกเหนือจากข้อมูล (ที่แบ่งเป็น quartile) ข้างต้นที่มีใน boxplot แล้ว เราสามารถเพิ่มเติมข้อมูลส่วนอื่น ๆ ลงใน boxplot ได้อีก ตามที่เราต้องการ  เช่นเราสามารถบอกตำแหน่งของค่าเฉลี่ยของข้อมูล หรือ บอกขอบเขตของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลลงใน boxplot ได้เช่นกัน

 

เส้นสีน้ำเงินทึบในกล่องสีเหลืองคือตำแหน่งของค่ามัธยฐาน ค่ามัธยฐานมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดูจากค่าในแกนตั้ง (แกน y)

 

เส้นสี deep sky blue เป็นตำแหน่งของค่าเฉลี่ยของข้อมูลครับ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลมีค่าเท่าไหร่ดูจากค่าของแกน y ที่ตำแหน่งเดียวกับเส้นสี deep sky blue เช่นเดียวกันกับการดูค่ามัธยฐาน

 

อันที่จริงเราสามารถใส่ค่าที่เป็นตัวเลขของค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลงใน boxplot ได้เช่นกัน

 

ตำแหน่งของมัธยฐาน ค่าเฉลี่ย ช่วงของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามข้อมูล

 

ใช้ข้อมูลเดิมสร้าง boxplot ครับ ส่วนบรรทัดคำสั่งของ R ที่ใช้สร้าง boxplot ข้างต้นนั้นอยู่ด้านล่างนี้ครับ

 

R code ด้านล่างนี้ผมพยายามใช้การแทนค่าข้อมูลด้วยการใช้ค่าที่เกิดจากการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ R แทนการระบุค่าที่เป็นตัวเลข ยกเว้นจะระบุค่าเป็นตัวเลขในส่วนที่ต้องกะระยะหรือตำแหน่งใน boxplot เอาเอง (ลองแล้วลองอีก ในการระบุค่ากว่าจะได้ตำแหน่งดังในรูปครับ)

 

R Code

> boxplot(dim1x, xlab="dim1x", main="Box and Whisker plot with Mean and sd", col="yellow", border="black", outcol="red", outbg="green", outcex=1.5 , outpch=21, medcol="blue", whiskcol="brown", staplecol="purple", lwd=2)
>  arrows(0.75, quantile(dim1x, prob=0.25), 0.75, quantile(dim1x, prob=0.75), length = 0.1, cod=3, angle=90, col="blue", lwd=2)
>  arrows(0.75, quantile(dim1x, prob=0.25), 0.75, quantile(dim1x, prob=0.75), length = 0.1, cod=3, col="red", lwd=2)
>  text(0.6,24.04,"50% of data")
>  arrows(0.75, quantile(dim1x, prob=0.75), 0.75, max(dim1x), length = 0.1,  cod=3, col="darkgreen", lwd=2)
>  text(0.6,27.04,"25% of data")
>  arrows(0.75, quantile(dim1x, prob=0.25), 0.75, min(dim1x), length = 0.1,  cod=3, col="darkgreen", lwd=2)
>  text(0.6,21.04,"25% of data")
> arrows(0.65, mean(dim1x), 1.35, mean(dim1x), cod=0, col="deepskyblue", lwd=2)
>  text(1.43, mean(dim1x), "Mean")
> arrows(1.25, (mean(dim1x) + sd(dim1x)), 1.25, (mean(dim1x) - sd(dim1x)),  cod=3, lwd=2, length = 0.1, angle=90)
> arrows(1.25, mean(dim1x) , 1.25, (mean(dim1x) + sd(dim1x)),  cod=3, lwd=2, length = 0.1, col="darkorange")
> arrows(1.25, mean(dim1x), 1.25, (mean(dim1x) - sd(dim1x)), cod=3,lwd=2, length = 0.1, col="darkorange")
> text(1.3,(mean(dim1x) + sd(dim1x)/2),"+1sd")
> text(1.3,(mean(dim1x) - sd(dim1x)/2),"-1sd")

 

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: Can't Help Falling In Love
ศิลปิน: Elvis Presley

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 สิงหาคม 2558 17:04 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2562 19:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เพลงที่ post ไว้นั้น สื่อถึงความรู้สึกปัจจุบันของน้าเน็กหรือเปล่า (ฮา)

กึก กึก กึก

เพลงเพราะน่ะครับ ท่านคนธรรมดา แบบกลาง ๆ ที่ฟังได้ทุกเพศ ทุกวัย

อิอิอิ

เราเอง

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น