นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1257
ความเห็น: 1

นักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ

          ขอร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 และ 23 กันยายน 2552   
         
สำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 311 คน  โดยมีนักศึกษาอินโดนิเซียที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาพืชศาสตร์ รวมอยู่ด้วย 2 คน  คือ Mr. Khairum Nizam และ Mr. Rahmat Dzulfikry ซึ่งคณะฯ ได้รับนักศึกษาทั้ง 2 คน เข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการะหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนิเซีย ในลักษณะ Double Degree

 

สร้าง: 23 กันยายน 2552 10:21 แก้ไข: 23 กันยายน 2552 10:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตนานาชาติของคณะทรัพยฯ ทราบกำลังจะเรียนต่อปริญญาเอกด้วย

ขอบคุณ และยินดีกับงานด้านวิเทศที่นำเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังว่าคงมีเพิ่มขึ้น ช่าวกันบอกกล่าว จะได้รู้ว่าเรามีอะไร

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ