นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1298
ความเห็น: 1

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมต้อนรับ Prof. Miodrag Zlokolica

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมแสดงความยินดีแก่ Prof. Miodrag Zlokolica ในที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552

          คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา คณบดี ให้การต้อนรับ  Prof. Miodrag  Zlokolica  จาก University of Novi Sad (UNS) ประเทศเซอร์เบีย ที่มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 และร่วมแสดงความยินดีแก่ Prof. Miodrag Zlokolica ในโอกาสที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552  ในวันที่ 23 กันยายน 2552
        
Prof. Miodrag เป็นผู้ริเริ่มประสานความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการเกษตรระหว่าง UNS กับ        คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 2546 โดยเริ่มจากการดำเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาควิชาพืชศาสตร์      คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ National Laboratory for Seed Testing  จากนั้น จึงได้มีการพัฒนาความร่วมมือเป็นทางการ โดยเพิ่มสาขาความร่วมมือทางด้านการเกษตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ลงใน MOU Addendum ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ UNS ตั้งแต่ปี 2004 ประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน การการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้าน Bioscience (Joint PSU-UNS Conference) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยสลับกันเป็น    เจ้าภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ  UNS  การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2006 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเศรษฐศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมกัน และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในปี 2008 ณ UNS ประเทศเซอร์เบีย
        
การมาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 24 กันยายน 2552 นี้ ได้มีการหารือความร่วมมือกันในอนาคตเพื่อที่จะพัฒนากิจกรรมใน MOU Addendum ปี 2010-2012 ระหว่างคณะทรัพยากธรรมชาติและสถาบันต่างๆ ใน UNS ต่อไป

 

สร้าง: 28 กันยายน 2552 15:04 แก้ไข: 28 กันยายน 2552 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีกับ Prof. Miodrag และขอบคุณที่ท่านได้ช่วยประสานและขยายความร่วมมือในด้านการเกษตร ซึ่งประเทศ Serbia เป็นประเทศผลิตอาหารป้อนยุโรปที่สำคัญ โดยเฉพาะธัญพืช ข้าวสาลี ข้าวโพด รวมถึงพืชน้ำมันที่สำคัญ คือทานตะวัน

สำหรับ การประชุมทางวิชาการ ด้าน Bioscience ปี 2010 จะจัดที่ประเทศไทยโดย ม.สงขลสนครินทร์ จะเป็นเจ้าภาพ ท่านที่ต้องการเสนอผลงานทางวิชาการก็เตรียมตัวได้ เป็นการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีการจัดทำ proceedingd    

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ