นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1255
ความเห็น: 2

การเข้าร่วมโครงการ English Camp 2011

การฝึกทักษะการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
     ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี 2544  เป็นต้นมา              และมีนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
     
      นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา คณะฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการฟัง และการพูด ตลอดจนทักษะการมีส่วนร่วมในดำเนินกิจกรรมกับผู้อื่น คณะฯ จึงได้มีการสนับสนุนเงินค่าสมัครจำนวนหนึ่งให้นักศึกษาของคณะฯได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษมากขึ้น

      
      สำหรับในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการ
(English Camp 2011) ระหว่างวันที่ 15-29 พฤษภาคม 2554  ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะฯ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมจำนวน 22 คน จากภาควิชาสัตวศาสตร์ 8 คน  ธรณีศาสตร์ 8 คน วาริชศาสตร์ 5 คน  และการจัดการศัตรูพืช 1 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคณะฯ ใช้เงินรายได้ส่วนกลางของคณะฯ สนับสนุนค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ คนละ 1,500 บาท (ค่าสมัคร คนละ 2,500 บาท) นอกจากนั้นในปีนี้ ภาควิชาธรณีศาสตร์ และภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้มีการสนับสนุนเงินสมทบเป็นค่าสมัครเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนพันธกิจดังกล่าวด้วย 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 มีนาคม 2554 13:43 แก้ไข: 09 มีนาคม 2554 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีกับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนค่ะ

คณะสนับสนุน คนละ 1,500 บาท

แถมหลายๆ ภาควิชาสมทบให้อีก

ขอให้ใช้โอกาสพัฒนาทักษะให้เต็มที่นะคะ

เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะ ..ช่วยสนับสนุนช่วยผลักดันเช่นนี้..เป็นการพัฒนาคุณภาพให้นักศึกษาเราเก่งภาษาอังกฤษขึ้น.. ดีจังเลย! ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ