นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1875
ความเห็น: 0

การอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ Scientific Writing

การฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

        งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหัวข้อ Scientific Writingโดยวิทยากรชาวต่างประเทศ คือ Miss Stefania  Vignotto 

      การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนในเชิงวิชาการที่จะต้องใช้ในการเขียนบทคัดย่อสำหรับวิทยานิพนธ์ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 2 กลุ่ม รวม 65  คน  
     
กลุ่มที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น.
     
กลุ่มที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น.

เนื้อหาของการอบรม ประกอบด้วย
     -  การใช้รูปประโยคทั้งที่เป็น Active Voice และ Passive  Voice และการใช้คำกริยาให้สัมพันธ์กับรูปประโยค โดยเน้นการผันคำกริยาให้ถูกต้อง เช่น คำกริยาที่เติม ed หรือเปลี่ยนรูป กริยาช่อง 2 หรือ ช่อง 3
    
-   การแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่องานวิจัย
    
-   การฝึกปฏิบัติ โดยให้นักศึกษานำงานวิจัยของตนเองมาฝึกเขียนตามกรอบของการเขียนงานวิชาการ 
    
-    ทดสอบหลังการฝึกอบรม

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 มีนาคม 2554 15:53 แก้ไข: 28 มีนาคม 2554 16:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ