นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1702
ความเห็น: 0

อบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Miyazaki

Summer Program 2011 ที่ประเทศญีปุ่น

     นับเป็นปีที่ 5 แล้ว ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ส่ง       นักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer Program) ที่ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินงานวิจัยร่วมกันกับ Faculty of Agriculture ที่ University of Miyazaki ทางด้านวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  และได้ขยายความร่วมมือไปยังกิจกรรมของนักศึกษา  

     คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในปีแรก เมื่อปี พ.ศ. 2550 สำหรับในปี พ.ศ. 2554 นี้   คณะฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Summer Program 2011 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2554 จำนวน 3 คน คือ

1) นางสาวทัศนีย์  ขาวเนียม นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์

2) นางสาวสุรีรัตน์  เย็นช้อน นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์

3) นางสาวสร้อยแก้ว เอียงอุบล นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวาริชศาสตร์

     หลักสูตร Summer Program เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประกอบด้วย ส่วนแรก คือ  Language and Culture (ญี่ปุ่น) เช่น การสอนเกี่ยวประเพณีชงชา  การพักระดาษ การฝึกเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น ส่วนที่สองคือ Laboratory Research โดยนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ได้ฝึกปฏิบัติงานในหัวข้อ Biotechnology and Plant Genetic Resources ณ Frontier Science Research Center       นักศึกษาสาขาวาริชศาสตร์ได้ฝึกปฏิบัติงานในหัวข้อ Fish and Shrimp Health Management ณ Department of Biological Production and Environmental Science, Faculty of Agriculture

     การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจาก University of Miyazaki ในเรื่องการจัดหาที่พักให้นักศึกษาในราคาประหยัด การอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางในระหว่างการอบรมและคณะฯ สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา  

      สิ่งที่นักศึกษาควรจะเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ คือ- ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้ดี นักศึกษาจะต้องส่งผลระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (Proof of Foreign Language Proficiency) เช่น TOFEL, IELS หรืออื่นๆ ประกอบใบสมัคร เพื่อให้ทาง University of Miyazaki พิจารณาหัวข้อและงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร โดยนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้องานวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับ การปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ (Research Laboratory) ที่สอดคล้องกับสาขางานวิจัยของตนเอง ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์หรือกำหนดหัวข้องานวิจัยที่ชัดเจน ทำให้นักศึกษามีประเด็นการศึกษาที่ชัดเจน และสามารถศึกษาหรือวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือนำเทคโนโลยีที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเองได้- 

      ภาพกิจกรรม

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 สิงหาคม 2554 14:53 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2554 09:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ