นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2108
ความเห็น: 1

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Novi Sad

ต้อนรับผู้มาเยือนจากเซอร์เบีย

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 คณะฯ นำโดย รศ. ดร. วัลลภ  สันติประชา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ต้อนรับ Dr. Mirjana  Milosevic   Dr. Radivoje  Jevtic  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคพืช และ Ms. Ljiljana Brbaklic นักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย ที่มาเยือนคณะฯ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22 -31 สิงหาคม 2554 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัย Novi Sad

 
    คณะฯ ได้จัดโปรแกรมสำหรับการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2554  เป็น 2 สาขา คือ สาขาพืชศาสตร์และสาขาการจัดการศัตรูพืช โดยนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะฯ ประกอบด้วย ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ห้องปฏิบัติการกีฎวิทยา และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดินของคณะฯ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีการออกภาคสนามเพื่อศึกษาดูการดำเนินงานวิจัยของคณะฯ ทางด้านยางพารา ไม้ผลเมืองร้อน การปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 
    และในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการดูงาน Dr. Radivoje  Jevtic และ Ms. Ljiljana Brbaklic ได้นำเสนอสัมมนาให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานและภารกิจของ Institute of Field and Vegetable Crops รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

 
     
นอกจากนั้น ยังได้มีการหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติและ Institute of Field and Vegetable Crops ในเรื่อง การศึกษาเชื้อราในการควบคุมศัตรูพืช ในอนาคตด้วย

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กันยายน 2554 20:53 แก้ไข: 02 กันยายน 2554 09:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณ ที่นำมาเผยแพร่ให้ทราบ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ