นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2433
ความเห็น: 0

เมื่อนักศึกษาต่างชาติขอหรือขอต่ออายุวีซ่า (ตอนที่ 1)

Non Immigrant Visa (ED) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

          จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานงาน เรื่องการขอวีซ่าหรือการต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ ทำให้เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะมาศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น จึงขอนำมาเล่าสู่กันอ่านค่ะ...

         มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือตอบรับการรับเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาต่างชาตินำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นของวีซ่า ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะได้รับวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa Code ED  ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 90 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวไม่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะสำเร็จการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต่างชาติจะต้อง ดำเนินการขอต่ออายุวีซ่า ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ หลักฐานที่จะต้องใช้ในการขอต่ออายุวีซ่า คือ หนังสือการขอความอนุเคราะห์การขอต่ออายุวีซ่าจากมหาวิทยาลัยถึง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)  รูปถ่าย  (4x6 ซม.) 1 รูป สำเนา Passport หน้าแรกและหน้าที่ระบุวันหมดอายุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุวีซ่า 1,900 บาท สำหรับ Single entry คือ การเข้าประเทศได้ครั้งเดียวเมื่อเดินทางออกอายุวีซ่าก็จะหมดลงด้วย และสำเนาการลงทะเบียนของนักศึกษา  ซึ่งปกติ ต.ม. จะต่ออายุให้แต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี หากนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาก็จะต้องต่ออายุวีซ่าอีก  

          สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต่างชาติจะต้องตระหนัก คือ นักศึกษาวางแผนจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ในระยะเวลาที่ได้รับการต่ออายุแล้วหรือไม่ หากมีแผนจะเดินทางออกนอกประเทศ นักศึกษาจะต้องทำ Re-Entry ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1,000 บาท คือการสงวนสิทธิ์ในการอยู่ในราชอาณาจักรต่อ เช่น นักศึกษาได้รับอนุญาตให้อยู่เมืองไทยได้ 1 ปี นักศึกษาอยู่มาได้ 6 เดือน แล้วต้องการเดินทางกลับประเทศของตน หากนักศึกษาออกไปโดยไม่ได้มาทำ re-entry ไว้จะทำให้สิทธิ์ที่เหลืออยู่อีก 6 เดือนหมดไป หากนักศึกษาจะเข้ามาใหม่นักศึกษาก็ต้องขอวีซ่าใหม่ และสิทธิ์พิเศษอื่นก็ต้องนับ 1 ใหม่ด้วย หากนักศึกษาทำ re-entry ไว้นักศึกษาสามารถเข้ามาได้เลยและเจ้าหน้าจะประทับตราให้นักศึกษาอยู่ต่ออีก 6 เดือน และสิทธิ์พิเศษต่างๆก็จะไม่หมดยังนับต่อไป               

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 December 2011 22:04 Modified: 19 December 2011 14:28 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว