นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1906
ความเห็น: 0

การจัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum

กิจกรรมเชิงวิชาการแบบเป็นกันเอง ภาคภาษาอังกฤษ

     ในปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้บรรจุใหม่สายวิชาการเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์เป็นจำนวนมาก เพื่อทดแทนบุคลากรเดิมที่ได้เกษียณอายุไป คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum โดยมีอาจารย์นำเสนอประสบการณ์/ความรู้ทั้งด้านวิชาการและอื่นๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ    สร้างความคุ้นเคยและให้อาจารย์ได้รู้จักกันมากขึ้น และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิชาการแบบเป็นกันเอง รวมทั้งเพื่อสร้างความเคยชินในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ ตลอดจนเป็นเวทีซ้อมเพื่อเตรียมตัวไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

     กิจกรรมดังกล่าวจะจัดในช่วงเย็น โดยมีการนำเสนอจากผู้นำเสนอหลัก ในหัวข้อใประเด็นต่างๆ เช่น ผลกระทบจากสังคมที่มีต่อเกษตรกร ประสบการณ์ด้านการสอน หรือประสบการณ์จากงานวิจัย เป็นต้น  พร้อมทั้งมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันด้วย โดยเริ่มจัดครั้งแรกในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 Febuary 2012 16:43 Modified: 03 Febuary 2012 17:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ