นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1505
ความเห็น: 0

ค่านิยมของ บ.ซี.พี.

       จากการที่ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ร่วมกับสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2555   ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มาเลเซีย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจและทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้ คือ แนวทางที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ มั่นคงและยั่งยืน จนถึงปัจจุบันนี้ และมีสาขาทั่วโลก คือ การยึดถือค่านิยมหลัก  (Corporate Value)    6 ประการ ซึ่งประกอบด้วย

      1. Embrace Change พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

      2. Master Learning and sharing ใฝ่รู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      3. Innovation   สร้างสรรค์นวัตกรรม

      4. Integrity and Honesty มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์

      5. Result oriented มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ

      6. Dedicate to Countries   การตอบแทนคุณแผ่นดิน

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 June 2012 14:15 Modified: 17 June 2012 14:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ