นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1335
ความเห็น: 0

อายุวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ

เรื่องที่ควรรู้ เมื่อนักศึกษาต่างชาติออกนอกประเทศไทย

     คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษามากขึ้น เช่น ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศเซอร์เบีย ทำให้ทราบเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการขอลงตราวีซ่า เพื่ออนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นด้วย

     โดยปกตินักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อ ในประเทศไทย จะต้องดำเนินการติดต่อขอลงตราวีซ่า ณ สถานทูตไทย ซึ่งตั้งประจำอยู่ในประเทศของตน โดยนักศึกษาจะได้รับวีซ่าประเภท คนอยู่ชั่วคราว เพื่อการศึกษา (Non Immigrant Visa (ED)) ซึ่งประทับตราอนุญาตให้อยู่ได้ 90 วัน และได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าออกได้ครั้งเดียว (Single Entry Visa) หลังจากนั้น นักศึกษาจึงดำเนิการขอต่อายุในประเทศไทย ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) ก่อนหมดอายุวีซ่า ซึ่ง ต.ม. จะต่ออายุวีซ่าให้เพื่อให้อยู่ต่อได้ครั้งละ 1 ปี จนจบการศึกษา

     เหตุเกิดเมื่อ นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อที่คณะทรัพยากรธรรมชาติออกเดินทางจากประเทศไทยไปต่างประเทศ ในช่วงที่อายุวีซ่า ประเภท Non Immigrant Visa (ED) ยังไม่หมดอายุ  จึงทำให้วีซ่าของนักศึกษาหมดอายุ ณ ในวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย และเมื่อนักศึกษาเดินทางกลับเข้ามาใหม่วีซ่า จะเปลี่ยนจากประเภท Non Immigrant Visa (Ed) เป็น ประเภท Tourist Visa และได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 15 วัน ดังนั้น หากนักศึกษาทราบล่วงหน้าว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ  นักศึกษาควรไปขอทำ Re-Entry Permit ไว้ก่อน เมื่อนักศึกษากลับเข้ามาในประเทศไทย วันหมดอายุของวีซ่าที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยก็ยังมีผลอยู่
       เช่น วีซ่าเพื่อการศึกษาของนักศึกษา หมดอายุ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และนักศึกษาได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 จึงมีผลให้ Non Immigrant (Ed)  หมดอายุทันที เมื่อนักศึกษาเดินทางกลับเข้าประเทศไทยใหม่ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาจะได้รับการประทับตราเป็น Tourist  และมีอายุวีซ่า จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 หากนักศึกษาไปทำ Re-Entry Permit ไว้ก่อนไปประเทศมาเลเซียเมื่อนักศึกษากลับเข้ามาประเทศไทย Non Immigrant Ed วันหมดอายุของวีซ่าในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ก็ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 August 2013 14:47 Modified: 03 August 2013 19:00 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ