นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1057
comment: 0

โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 2)

โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวข้อ “Tropical Agriculture”

     จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ Summer School นั้น โครงการแรกที่คณะฯ ได้ดำเนินการแล้ว คือ โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น  ในหัวข้อ “Tropical Agriculture” ประกอบด้วย สาขาพัฒนาการเกษตร พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์ วาริชศาสตร์ และการจัดการศัตรูพืช ซึ่งกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  และในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่ (Excursion)

การจัดโครงการฯนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านการเกษตรระยะสั้น (Tropical Agriculture) และนักศึกษาของคณะฯ ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและการฝึกปฏิบัติงานในสาขาวิชาของตนเอง รวมทั้งให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน

รูปแบบการจัดกิจกรรม : ในช่วงเช้า เป็นการจัดบรรยายภาคทฤษฎีในชั้นเรียนของแต่ละสาขาวิชา จากนั้นในช่วงบ่าย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ แปลงทดลอง ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอก ที่มีความร่วมมือกับคณะฯ เช่น สวนผักและผลไม้ของเกษตรกร ฟาร์มกุ้ง เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ประกอบด้วย นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาที่คณะฯ ซึ่งมาจากประเทศพม่า อินโดนีเซีย อเมริกาและไต้หวัน จำนวน 5 คน และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ซึ่งมาจากประเทศลาว อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นและมาเลเซีย จำนวน 4 คน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน
10 คน เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาต่างชาติ 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กรกฎาคม 2558 10:00 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2558 10:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 100.24.125.162
Message:  
Load Editor
   
Cancel or