นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 906
comment: 0

โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่4)

โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวข้อ “Tropical Agriculture”

     วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ทางด้านการผลิตสัตว์ โดยเน้นด้านการเลี้ยงแพะ ซึ่งบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนิงานวิจัยเรื่องการเลี้ยงแพะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ในสถานีวิจัยคลองหอยโข่งของคณะฯ และในช่วงบ่ายได้ไปเยี่ยมชมการผลิตไอศครีมนมแพะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแปรรูปผลผลิตจากนมแพะ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มไอศกรีมนมแพะ โดยมีคุณเฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนาเป็นเจ้าของ เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไอศกรีมในขั้นตอนต่างๆ  ตั้งแต่การคัดแพะ จนถึงการผลิตเป็นไอศกรีม

     วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เป็นการบรรยายให้ความรู้ทางวาริชศาสตร์ช่วงเช้าเป็นการบรรยายในภาพรวมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและภาพรวมของการประมงทะเลในประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ และอาจารย์อานนท์ อุปบัลลังค์ ช่วงบ่ายได้นำนักศึกษาไปเยี่ยมชมฟาร์มธนวัฒน์และฟาร์มกุ้งอินเตอร์ ในบ่อปูนซีเมนต์และบ่อดิน เพื่อดูขั้นตอนการเพาะเลี้ยงกุ้ง ระยะต่างๆของกุ้งขาวแวนนาไม 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 กรกฎาคม 2558 18:47 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2558 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ทดแทน, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.236.35.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or