นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษาต่างชาติคนใหม่

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นี้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มอีก 1 คน คือ Ms. Zhang Yinxia เป็นบุคลากรจาก NingxiaUniversity เขตปกครองตนเอง Ningxia สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาพืชศาสตร์ (Biotechnolog... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 15 มิถุนายน 2555 11:04 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2555 15:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การจัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum

ในปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้บรรจุใหม่สายวิชาการเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์เป็นจำนวนมาก เพื่อทดแทนบุคลากรเดิมที่ได้เกษียณอายุไป คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum โดยมีอาจารย์นำเสนอประสบการณ์/ความรู้ทั้งด้านวิชาการและอื่นๆ โดย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 03 กุมภาพันธ์ 2555 16:43 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2555 17:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เมื่อนักศึกษาต่างชาติขอหรือขอต่ออายุวีซ่า (ตอนที่ 1)

จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานงาน เรื่องการขอวีซ่าหรือการต่ออายุวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ ทำให้เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะมาศึกษาในปร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 12 ธันวาคม 2554 22:04 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่จากจังหวัด Aceh

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดฝึกอบรมหลักสูตร“Plant Production” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากจังหวัด Aceh ประเทศอินโดนิเซีย จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 17 ตุลาคม 2554 13:32 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2554 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Novi Sad

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 คณะฯ นำโดย รศ. ดร. วัลลภ สันติประชา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ต้อนรับ Dr. Mirjana Milosevic Dr. Radivoje Jevtic ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคพืช และ Ms. Ljiljana Brbaklic นักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย Novi Sad ประเทศเซอร์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 01 กันยายน 2554 20:53 แก้ไข: 02 กันยายน 2554 09:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Miyazaki

นับเป็นปีที่ 5 แล้ว ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ส่ง นักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer Program) ที่ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินงานวิจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 29 สิงหาคม 2554 14:53 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2554 09:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) คำขอบคุณจากมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

แม้ว่าเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นจะผ่านพ้นไปเดือนกว่าแล้วก็ตาม แต่การฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และสภาพจิตใจของชาวญี่ปุ่นก็ยังต้องดำเนินต่อไป หลายๆ ภาคส่วนในประเทศไทยก็ได้ ร่วมบริจาคทั้งสิ่งของและเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 25 เมษายน 2554 09:57 แก้ไข: 25 เมษายน 2554 11:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ Scientific Writing

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหัวข้อ “Scientific Writing” โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ คือ Miss Stefania Vignotto การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะด้านก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 28 มีนาคม 2554 15:53 แก้ไข: 28 มีนาคม 2554 16:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทุนบัณฑิตโครงการ ERASMUS MUNDUS Poroject EURASIA 2

ตามที่โครงการ ERASMUS MUNDUS Project EURASIA 2 ประกาศรับสมัครทุนบัณฑิต เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศยุโรป ประกอบด้วยทุนต่างๆ ดังนี้ 1. ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท (M 10) ระยะเวลา 10 เดือน 2. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท (M 22) ระยะเวลา 22 เดือน 3.... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 14 มีนาคม 2554 11:26 แก้ไข: 15 มีนาคม 2554 14:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การเข้าร่วมโครงการ English Camp 2011

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา และมีนักศึกษาของคณะทรัพยาก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์   สร้าง: 09 มีนาคม 2554 13:43 แก้ไข: 09 มีนาคม 2554 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]