นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1302
ความเห็น: 2

University of Muhammadiyah Malang (UMM) และ Faculty of Agriculture, Andalas University ประเทศอินโดนีเซีย มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา  ดร.นฤมล พฤกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ภาคการจัดการศัตรูพืช ภาคพัฒนาการเกษตร ภาคพืชศาสตร์ ภาคธรณีศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา   จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย  2 แห่ง ในคราวเดียวกัน
กลุ่มแรก เป็นผู้บริหารจาก Faculty of Agriculture – Animal Husbandry, University of Muhammadiyah Malang (UMM) จำนวน 9 คน ซึ่งทาง UMM นำโดย Dr. Drh. Lily Zalizar Vice Dean of Financial Support Affair และ Dr. Ir. Henik Sukorini Vice Dean of Student Affair ซึ่งนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 7 คน  มาฝึกปฏิบัติงานที่ฟาร์มภาคสัตวศาสตร์  เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

 กลุ่มที่2  เป็นคณาจารย์และบุคลากร จาก Faculty of Agriculture, Andalas University จำนวน 34 คน นำโดย Prof Dr. Ardi คณบดีคณะเกษตร

ดร.นฤมล พฤกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ เป็นผู้แทนคณะฯ นำเสนอการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการของคณะฯ และได้มีการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง  ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้มีการติดต่อในรายละเอียดเพิ่มเติมโอกาสต่อไป

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 Febuary 2016 14:55 Modified: 05 Febuary 2016 14:57 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 anni, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Gabriella [IP: 136.158.29.132]
17 May 2021 08:51
#119506

I discovered your this post while hunting down some related data on website search. It's a decent post. Keep posting and upgrade the data. Read more

Ico48
Gabriella [IP: 136.158.29.132]
18 May 2021 10:22
#119573

I discovered your this post while hunting down some related data on website search. It's a decent post. Keep posting and upgrade the data. My site address: บาคาร่า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ