นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1034
comment: 0

University of Muhammadiyah Malang (UMM) และ Faculty of Agriculture, Andalas University ประเทศอินโดนีเซีย มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา  ดร.นฤมล พฤกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ภาคการจัดการศัตรูพืช ภาคพัฒนาการเกษตร ภาคพืชศาสตร์ ภาคธรณีศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา   จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย  2 แห่ง ในคราวเดียวกัน
กลุ่มแรก เป็นผู้บริหารจาก Faculty of Agriculture – Animal Husbandry, University of Muhammadiyah Malang (UMM) จำนวน 9 คน ซึ่งทาง UMM นำโดย Dr. Drh. Lily Zalizar Vice Dean of Financial Support Affair และ Dr. Ir. Henik Sukorini Vice Dean of Student Affair ซึ่งนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 7 คน  มาฝึกปฏิบัติงานที่ฟาร์มภาคสัตวศาสตร์  เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

 กลุ่มที่2  เป็นคณาจารย์และบุคลากร จาก Faculty of Agriculture, Andalas University จำนวน 34 คน นำโดย Prof Dr. Ardi คณบดีคณะเกษตร

ดร.นฤมล พฤกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ เป็นผู้แทนคณะฯ นำเสนอการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการของคณะฯ และได้มีการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง  ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้มีการติดต่อในรายละเอียดเพิ่มเติมโอกาสต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2559 14:55 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2559 14:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.94.109
Message:  
Load Editor
   
Cancel or