นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1203
ความเห็น: 0

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (รุ่นที่ 2)

             เป็นอีกปีแล้ว ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมทูลเกล้าฯ

ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายใต้ทุนการศึกษาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

ด้านการศึกษา ประจำปี 2559  โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ทูลเกล้าฯ

ถวายทุน (รุ่นที่ 2)  ในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย คือ 

  1. Mr. Ly Kang สาขาสัตวศาสตร์

  2. Mr. Ven Sovannarun สาขาพืชศาสตร์

            ขณะนี้นักศึกษาอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นฯ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559   เพื่อให้นักศึกษากัมพูชาได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นร่วมกันทั้งทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน และเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตในสถาบันการศึกษาต่อไป

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 June 2016 16:35 Modified: 20 June 2016 16:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.98.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ