นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1209
ความเห็น: 0

เลื่อนวันการใช้บริการของ ตม. เคลื่อนที่!!!

        ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้แจ้งเวียนเรื่อง

การบริการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่ ครั้งที่ 50 

โดย ตม. ได้กำหนดการให้บริการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ไม่เกินกว่า 1 ปี
2. การขอสงวนสิทธิ (Re-entry Permit)
3. การรายงานตัว 90 วัน
4. การแจ้งที่พักอาศัย

ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 แล้วนั้น

***เนื่องด้วย ตม. แจ้งติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน

จึงไม่สามารถเข้ามาให้บริการในวันและเวลาดังกล่าวได้

และขอเปลี่ยนแปลงวันในการให้บริการ

เป็นวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี

จึงฝากประชาสัมพันธ์ไปทางคณะที่มีบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ

ไปใช้บริการของ ตม. เคลื่อนที่ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 June 2016 19:41 Modified: 29 June 2016 19:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ