นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 553
ความเห็น: 0

โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2 (ตอนที่ 1)

โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น หัวข้อ Tropical Agriculture

       เป็นปีที่สองแล้วที่คณะทรัพยากรธรรมชาติของเรา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการ Summer School จากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 “แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน กิจกรรมที่ 5 จัดสรรทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นในโครงการ Summer School” ในชื่อโครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น หัวข้อ Tropical Agriculture ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2559 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  และวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 เป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่

          เป็นการจัดการศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาต่างชาติ  กิจกรรมในแต่ละวัน จะแบ่งเป็น 2 ช่วงค่ะ ในช่วงเช้า เป็นการจัดบรรยายภาคทฤษฎีในชั้นเรียนของแต่ละสาขาวิชา จากนั้นในช่วงบ่าย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ แปลงทดลอง ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอก ที่มีความร่วมมือกับคณะฯ เช่น สวนผักและผลไม้ของเกษตรกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา เป็นต้น

        ในปีนี้มีนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันที่มีความร่วมมือกับคณะฯ และนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาที่กำลังศึกษาที่คณะฯ จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมดังนี้ ออสเตรีย มาเลเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชาอินโดนีเซีย และปากีสถาน รวมจำนวน 11 คน และนักศึกษาปัจจุบันของคณะฯ จำนวน 27 คน เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาต่างชาติ 

สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/paris.huafuu/media_set?set=a.1062590457155563.1073741832.100002138553119&type=3

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 กรกฎาคม 2559 16:45 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2559 18:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.205.60.226
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ