นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 701
comment: 0

โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 4)

     การจัดอบรมด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวขัอ “Tropical Agriculture” ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2559

วันที่13 กรกฎาคม 2559 เป็นการให้ความรู้ทางด้านพืชศาสตร์ ผู้บรรยาย คือ ดร.กรกช นาคคนอง ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ การทำเกษตรแบบผสมผสาน ได้ให้นักศึกษาเรียนรู้การวิธีการจัดการทรัพยากรในไร่นาและในป่าธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยการให้นักศึกษาออกแบบพื้นที่ของตนเองที่มีทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แล้วมานำเสนอให้อาจารย์และเพื่อนๆ ฟัง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้ดีทีเดียวค่ะ  ช่วงบ่ายก็ได้นำนักศึกษาไปเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน สวน PJ Garden ของคุณประเสริฐ ศรีระสันต์ ในแปลงเกษตรกรจริง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2559 22:54 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2559 22:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.175.200.4
Message:  
Load Editor
   
Cancel or