นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1267
ความเห็น: 0

ประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส

 

        เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสถานทูตฝรั่งเศสโดยหน่วยงาน  Campus France   เดินทางมาประชาสัมพันธ์หลักสูตร สถาบันการศึกษาและทุนศึกษา การเตรียมเอกสารการสมัครและการติดตามผลการสมัคร ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่นักวิจัยที่สนใจการทำวิจัยในประเทศฝรั่งเศส และข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัยต่างๆ  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  มีทุนการศึกษาดังต่อไปนี้


1. ทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Franco-Thai Scholarship program (French Government grants from the French Embassy in Thailand) โครงการทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

2. ทุนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นทุนของรัฐบาลไทยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ทุนเล่าเรียนหลวง (King’s scholarships ) และทุนการศึกษาที่ให้ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

3. ทุนไอเฟล (Eiffel Scholarship) ดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส คัดเลือกนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนเพื่อเล่าเรียนในสถาบันที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศส 
ทุนโครงการ 1 อำเภอ  1 ทุน  เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่เด็กนักเรียนยากจนทั่วประเทศ แห่งละ 1 ทุน รวมรุ่นละ 926 ทุนโดยผู้สมัครรับทุนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีฐานะยากจน ผู้ปกครองมีรายได้รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 

4. ทุน Erasmus+ (Plus) เป็นโครงการความร่วมมือทางการศึกษาขั้นสูง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นสูงของยุโรป และส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามระหว่างวัฒนธรรม

5. ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Jonior Research Fellowship Program) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาตั้งแต่ 2-6 เดือน

6. โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559 - 2560 (Franco-Thai Mobility Program) 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thailande.campusfrance.org/th/rubrique/scholarships

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กันยายน 2559 14:50 แก้ไข: 20 กันยายน 2559 14:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ