นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 49 post

Post Title Page Visits comment
การเข้าอบรม The Network of Speaking English for office of the President PSU 430 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมภาคฤดูร้อน (Summer Course 2017) ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 889 0
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษประจำปี 2560 (ENGLISH CAMP 2017) 1048 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับบุคลากร 788 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้อนรับการมาเยือนของFaculty of Management and Information Technology, Sultan Azlan Shah University 724 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้อนรับการมาเยือนของ Ms. Christiane Hendess จาก Osnabruck University of Applied Sciences 842 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมภาคฤดูร้อน (Summer Course 2016) ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 972 0
ประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส 940 0
การบริการ ตม.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 53 814 1
การบริการ ตม.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 52 790 0
ประชาสัมพันธ์ “งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส” 709 0
ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมฟังสัมมนา 620 0
ต้อนรับการมาเยือนของ South China Agriculture University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 723 0
ต้อนรับการมาเยือนของ Dr. Olga Leuner จาก Faculty of Tropcial AgriSciences, Czech 535 0
ประชาสัมพันธ์งาน The 10th IMT-GT UNINET 539 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 6) 529 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 5) 546 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 4) 645 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 3) 489 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 2) 530 1
การบริการ ตม.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 51 577 0
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 537 0
โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2 (ตอนที่ 1) 468 0
เลื่อนวันการใช้บริการของ ตม. เคลื่อนที่!!! 957 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษประจำปี 2559 (English Camp 2016) 655 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมโครงการการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ณ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 346 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (รุ่นที่ 2) 627 0
เรื่องเล่าจากนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ SCAU 462 0
คุณประโยชน์ของฟักทอง 1144 0
แค่พุ่งป่อง..จริงๆแล้วคุณไม่ได้อ้วน!! เพราะมันมีสิ่งนี้ในกระเพาะอาหาร มาดูวิธีกำจัดมัน!! 764 0
แนะนำหนังสือน่าอ่าน 748 2
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One month Scholarship) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยในยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559 596 0
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนจาก EURAXESS ASEAN 818 0
ประชาสัมพันธ์ โครงการทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษทุนรัฐบาลอังกฤษ 579 0
7 วิธีเรียนภาษาให้เก่ง! 543 0
เก่งภาษาอังกฤษเหมือนไอดอลในดวงใจ 634 0
เหตุผล 5 ข้อที่ควรเรียนภาษาอังกฤษต่อไป 1068 0
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน แบบออนไลน์ (TM47) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศ 761 0
ประชาสัมพันธ์ทุนแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships) 661 0
ขอเชิญร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships) 543 0
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ 809 0
การขอใบอนุญาตทำงานสำหรับอาจารย์ต่างชาติที่มาสอนในประเทศไทย 824 1
ประชาสัมพันธ์ทุน Asian Institute of Technology : AIT 1152 0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 710 1
ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships 2017 758 0
คุณรู้มั้ย วันตรุษจีน เค้าห้ามทำอะไรบ้าง! 571 0
ตำนานวันตรุษจีน 680 2
University of Muhammadiyah Malang (UMM) และ Faculty of Agriculture, Andalas University ประเทศอินโดนีเซีย มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 787 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาปีการศีกษา 2559 730 3