นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 49 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การเข้าอบรม The Network of Speaking English for office of the President PSU 537 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมภาคฤดูร้อน (Summer Course 2017) ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 1093 0
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษประจำปี 2560 (ENGLISH CAMP 2017) 1182 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับบุคลากร 887 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้อนรับการมาเยือนของFaculty of Management and Information Technology, Sultan Azlan Shah University 814 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้อนรับการมาเยือนของ Ms. Christiane Hendess จาก Osnabruck University of Applied Sciences 936 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมภาคฤดูร้อน (Summer Course 2016) ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 1077 0
ประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส 1026 0
การบริการ ตม.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 53 892 1
การบริการ ตม.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 52 882 0
ประชาสัมพันธ์ “งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส” 796 0
ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมฟังสัมมนา 703 0
ต้อนรับการมาเยือนของ South China Agriculture University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 775 0
ต้อนรับการมาเยือนของ Dr. Olga Leuner จาก Faculty of Tropcial AgriSciences, Czech 588 0
ประชาสัมพันธ์งาน The 10th IMT-GT UNINET 605 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 6) 570 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 5) 587 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 4) 705 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 3) 538 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 2) 581 1
การบริการ ตม.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 51 622 0
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 583 0
โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2 (ตอนที่ 1) 516 0
เลื่อนวันการใช้บริการของ ตม. เคลื่อนที่!!! 1037 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษประจำปี 2559 (English Camp 2016) 703 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมโครงการการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ณ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 378 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (รุ่นที่ 2) 680 0
เรื่องเล่าจากนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ SCAU 509 0
คุณประโยชน์ของฟักทอง 1211 0
แค่พุ่งป่อง..จริงๆแล้วคุณไม่ได้อ้วน!! เพราะมันมีสิ่งนี้ในกระเพาะอาหาร มาดูวิธีกำจัดมัน!! 824 0
แนะนำหนังสือน่าอ่าน 790 2
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One month Scholarship) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยในยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559 643 0
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนจาก EURAXESS ASEAN 886 0
ประชาสัมพันธ์ โครงการทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษทุนรัฐบาลอังกฤษ 634 0
7 วิธีเรียนภาษาให้เก่ง! 563 0
เก่งภาษาอังกฤษเหมือนไอดอลในดวงใจ 686 0
เหตุผล 5 ข้อที่ควรเรียนภาษาอังกฤษต่อไป 1170 0
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน แบบออนไลน์ (TM47) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศ 815 0
ประชาสัมพันธ์ทุนแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships) 724 0
ขอเชิญร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships) 601 0
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ 886 0
การขอใบอนุญาตทำงานสำหรับอาจารย์ต่างชาติที่มาสอนในประเทศไทย 901 1
ประชาสัมพันธ์ทุน Asian Institute of Technology : AIT 1239 0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 763 1
ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships 2017 805 0
คุณรู้มั้ย วันตรุษจีน เค้าห้ามทำอะไรบ้าง! 598 0
ตำนานวันตรุษจีน 725 2
University of Muhammadiyah Malang (UMM) และ Faculty of Agriculture, Andalas University ประเทศอินโดนีเซีย มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 838 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาปีการศีกษา 2559 777 3