นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5069
ความเห็น: 4

ความปลอดภัยของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มที่ตัวคุณ

หลังจากได้พยายามติดตาม ตรวจสอบ แก้ปัญหา ไวรัส และหนอนคอมพิวเตอร์อยู่บ่อยๆ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ดูเหมือนจะไม่เป็นทางแก้ที่ถูกจุด ดังนั้นวิธีที่เหมาะกว่าจะเป็นเช่นไรล่ะ?


อรุณสวัสดีครับทุกท่าน

ขอเชิญท่านลองตรวจสอบหาค่าไอพีแอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่จาก

http://netserv.cc.psu.ac.th/index.php/services/61-how-to/75-2009-01-31-15-08-25

จากนั้นนำมาหาว่าไอพีแอดเดรสนั้นถูกสกัดกั้นในช่วงเวลา (Select hour)ที่ท่านใช้งาน หรือไม่ด้วยเหตุใดจาก

http://netserv.cc.psu.ac.th/index.php/component/content/article/51-highlight/64-2009-01-21-06-00-18

 

ตัวอย่างเช่น

SPYWARE:BH:FUNWEBPRODUCTS

ท่านอาจเป็นผู้หนึ่งที่มีคอมพิวเตอร์คอยส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ web ของท่านกลับไปยังบริษัท IWON

ที่จะคอยเปลี่ยนหน้า web ให้ท่าน ไม่ได้ดั่งใจ ตามรายละเอียดที่

http://www.networkworld.com/newsletters/web/2003/1208web2.html

ลอง นึกดูนะครับถ้าท่านเองไม่ระวังถ้าได้เจอบางเวปที่มีสปายแวร์ทันสมัยคอยส่ง ข้อมูลทุกตัวอักษรที่ท่านกดผ่านแป้นพิมพ์ ท่านก็เสี่ยงที่ทำให้ข้อมูลสำคัญของท่่านถูกบุคคลอื่นนำไปหาประโยชน์ได้โดย ง่ายดายสำหรับธนาคารออนไลน์ของท่าน และระบบความปลอดภัยล้มเหลวของ SIS DSS MIS PSU-Passport สารพัด

ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการประชุม SysAdmin

http://rd-crm.cc.psu.ac.th/story/49-psu-sysadmin-meeting-feb20th-2008

จะ ได้มีการพูดคุยถึงการดำเนินการสู่เครือข่ายสีขาว ด้วยความร่วมมือจากผู้ดูแลประจำคณะและหน่วยงาน เริ่มติดตามไปแก้ปัญหาที่เครื่องที่มี ip address แสดงปัญหาต่าง ๆ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ เมื่อมั่นใจว่าสามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ แก้ไขเครื่องผู้ใช้ส่วนใหญ่ ผู้ใช้เครื่องที่อยู่ในรายการแสดงปัญหามีความเข้าใจในการดูแลเครื่องแล้ว

 

วันที่ 1 มีนาคม  2552 ถ้า SysAdmin ทุกหน่วยงานพร้อม ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนค่าการทำงานเครื่อง IDP (Internet Detection Protection) ของมหาวิทยาลัย จากปัจจุบัน

  • accpeted แสดงว่ามีการกระทำบางอย่างที่ต้องสงสัย แต่ยังไม่โดนสกัดกั้น ควรตรวจสอบซอฟต์แวร์ในเครื่องของท่าน
เป็น
  • dropped แสดงว่าเครื่อง IDP ทำการสกัดกั้นแพ็กเก็ตของท่าน ทำให้เครื่องจะไปยังอินเทอร์เน็ตได้ช้ามาก ควรตรวจสอบซอฟต์แวร์ในเครื่องของท่านเช่นกัน

เพื่อให้ ม.อ. มีเครือข่ายสีขาว

 

หลังจากได้พยายามติดตาม ตรวจสอบ แก้ปัญหา ไวรัส และหนอนคอมพิวเตอร์ในที่ทำงานอยู่บ่อยๆ 2-3 เดือนที่ผ่านมา (หลายท่านคงทราบว่าผมเองบอกลาเรื่องพรรค์นี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ผมเองไปกว่า 9 เดือนแล้วด้วยลีนุกซ์อูบูนตู ) ดูเหมือนจะไม่เป็นทางแก้ที่ถูกจุด

เพราะแม้ว่าลงโปรแกรมป้องกันไวรัส

 

และปรับให้หน้าต่างปรับแบบอัตโนมัติ

 

แล้วเวลาผ่านไปก็กลับพบว่าเครื่องนั้นกลับมาติดไวรัสได้อีก เพราะหน้าต่างไม่ได้รับการปรับปรุง แบบอัตโนมัติ (ผมเชื่อผู้ผลิตหน้าต่างมากเกินไปกระมัง)

ดังนั้นวิธีที่เหมาะกว่าจะเป็นเช่นไรล่ะ?

ลองไปอ่านดูวารสารด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ http://www.scmagazineus.com

พบว่ามีการเสนอชื่อหน่วยงานไอทีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นหน่วยต้นแบบของการจัดการความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศตามรายละเอียด

http://www.troy.edu/news/archives/2008/december/12092008_IT.html

ซึ่งความเกี่ยวโยงสำหรับการแก้ปัญหาหนอนไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยทรอยใช้งานก็คือระบบตรวจสอบความสอดคล้องด้านความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และการแสดงตัวตนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ก่อนให้เข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Access Control: NAC)

ซึ่งจะมีตัวอย่างขั้นตอนการใช้งานตามภาพจาก

 https://it.troy.edu/networking/nac.html

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานครั้งแรกเปิดเวปใช้เครือข่าย Safe*Connect NAC ที่ต่ออยู่กับ router หลักของมหาวิทยาลัยก็จะตรวจพบว่าเครื่องนี้ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เพราะยังไม่ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบความสอดคล้องในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

Safe*Connect NAC จะส่งหน้าเวปแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบความสอดคล้องในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

เมื่อโปรแกรม Safe*Connect ทำงาน ซึ่งจะตรวจเพียงว่า

1. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หลายหน้าต่าง มีการปรับระบบล่าสุดใช่หรือไม่?

2.โปรแกรมป้องกันไวรัส มีการปรับข้อมูลล่าสุดใช่หรือไม่?

3. โปรแกรม P2P peer-2-peer แลกเปลี่ยนไฟล์ผ่านเครือข่ายไม่มีการทำงานอยู่ในเครื่องใช่หรือไม่? 

หากทั้ง 3 ข้อไม่"ใช่" ทั้งหมด Safe*Connect NAC จะส่งหน้าเวปแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงหน้าต่างและป้องกันไวรัส และการยกเลิกติดตั้ง P2P

 

หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง Safe*Connect NAC จะไม่ให้ผ่านออกสู่อินเตอร์เน็ตได้

ลดปัญหาเครื่องไม่พร้อมแล้วเปิดเวปที่มีเชื้อแอบแฝงอยู่จึงติดเชื้อเข้ามาภายในหน่วยงานมาเผยแพร่ต่อ ๆ กันไปภายในจนระบบเครือข่ายของหน่วยงานนั้น ๆ ใช้งานกันไม่ได้

Safe*Connect NAC เป็นการเตรียมความพร้อมให้เครื่องผู้ใช้ก่อนออกไปท่องเวปที่มีภัยคุกคามอยู่มากมาย

 

เช่นล่าสุดจากรายงานการปรับปรุงข้ัอมูลบนอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย ของ ม.อ. ข้างล่างเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหลายรายการจากผู้ผลิิตหน้าต่าง และเครื่องมือท่องเวปชื่อไม่ค่อยสุภาพ (ไอ้อี) อ่านถึงตรงนี้ถ้าท่านเปลี่ยนไปใช้จิ้งจอกไฟก็ปลอดภัยกว่ากันเยอะแล้วครับ

ติดตั้งเลยครับจากที่นี่

ftp://ftp.psu.ac.th/pub/mozilla/Firefox%20Setup%203.0.8.exe

 


 

February 10, 2009

*********************************************************
This DV includes coverage for the Microsoft Security
Bulletins released on February 10, 2009. The
following table maps TippingPoint filters to the
Microsoft Bulletins.

Bulletin # TippingPoint Filter #
KB960715 6198*,6539*,6751
MS09-002 6753,6761
MS09-003 6665
MS09-004 6768,6769
MS09-005 6764,6785,6786

Filters marked with * shipped prior to this DV,
providing zero-day protection.
*********************************************************

*********************************************************
SYSTEM REQUIREMENTS:
The 2.2.0 DV will run on any 1.4.2, 2.1.* or 2.2.* TOS.
The 2.2.6 DV will ONLY run on the 2.1.6 or 2.2.6 TOS.
The 2.5.0 DV will run on the 2.5.0 TOS and above.
The 2.5.2 DV will run on the 2.5.2 TOS and above.
*********************************************************

New Filters
----------------
6665: SMTP: Suspicious TNEF Attachment
Category: Vulnerability
Description:
This filter detects an attempt to transmit a
suspicious Transport Neutral Escapsulation Format
(TNEF) file via SMTP.
Use of RECOMMENDED action as category setting will:
Disable this filter.

6751: HTTP: Malicious ActiveX Instantiation
Category: Vulnerability
Description:
This filter detects the instantiation of an
insecure DLL as an ActiveX object via HTTP.
Use of RECOMMENDED action as category setting will:
Enable this filter with the Block/Notify action set.

6753: HTTP: Internet Explorer Uninitialized Memory Corruption
Category: Exploit
Description:
This filter detects an attempt to exploit an
uninitialized memory corruption flaw in Internet
Explorer.
Use of RECOMMENDED action as category setting will:
Disable this filter.

6761: HTTP: Internet Explorer Malicious CSS Element
Category: Vulnerability
Description:
This filter detects a malicious CSS element on a
web page designed to exercise a memory corruption
error in some versions of Internet Explorer.
Use of RECOMMENDED action as category setting will:
Disable this filter.

6764: HTTP: Malformed Microsoft Visio File Download
Category: Vulnerability
Description:
This filter detects the download of a malformed
Microsoft Visio Drawing file.
Use of RECOMMENDED action as category setting will:
Disable this filter.

6768: MS-SQL: Microsoft SQL Server Buffer Overflow
Category: Vulnerability
Description:
This filter detects an attempt to crash or run
arbitrary code on MS-SQL Server.
Use of RECOMMENDED action as category setting will:
Enable this filter with the Block/Notify action set.

6769: HTTP: SQL Injection MS-SQL Stored Procedure
Category: Vulnerability
Description:
This filter detects SQL injection attacks on a
vulnerable stored procedure of Microsoft SQL
Server.
Use of RECOMMENDED action as category setting will:
Enable this filter with the Block/Notify action set.

6785: HTTP: Malformed Microsoft Visio File Download
6786: HTTP: Malformed Microsoft Visio File Download
Category: Exploit
Description:
These filters detect the download of a malformed
Microsoft Visio Drawing file.
Use of RECOMMENDED action as category setting will:
Enable these filters with the Block/Notify action set.

Modified Filters
----------------
6449: HTTP: Malicious Apple QuickTime File Download (ZDI-09-005)
6539: HTTP: Malicious ActiveX Instantiation (ZDI-08-083)
6615: HTTP: Internet Explorer Memory Corruption (ZDI-08-087)
6642: HTTP: Malicious Apple QuickTime File Download (ZDI-09-006)
These filters were modified to increase filter
accuracy and/or performance.

6615: HTTP: Internet Explorer Memory Corruption (ZDI-08-087)
This filter was also removed from the Recommended
filter list.

Removed Filters
----------------
6677: HTTP: Advanced Audio Coding (M4P) File Download
This filter has been obsoleted by filter 6206.

แม้ว่า ม.อ. มีอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายแต่ก็แค่ที่จุดเข้าออกของเครือข่ายอินเตอร์เนตของ ม.อ. เท่านั้น บางคณะหรือหน่วยงานที่มีประตูทางออกอินเตอร์เนตเอง หากไม่มีการดูแลก็ทำให้เป็นจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยเป็นช่องทางให้เชื้อต่าง ๆ เล็ดรอดเข้ามาได้เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่ใช้เครื่องพกพาไปหลายสถานที่ ภายนอกนั้นไม่ได้มีการระวังป้องกันดังเช่นภายใน ดังนั้น"คุณ"เป็นผู้ดูแล

 

และยังมีอีกช่องทางที่เชื้อต่าง ๆ เข้ามาได้คือส่งด้วยการเข้ารหัส ซึ่งโปรแกรม P2P แบบไม่เข้ารหัสจะถูกตรวจจับได้ด้วยอุปกรณป้องกันการบุกรุกเครือข่าย จึงเริ่มเปลี่ยนไปใช้การส่งด้วยการเข้ารหัสเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดกั้น ตรวจจับ  ผู้ผลิต Safe*Connect NAC จึงออกแบบไม่ปล่อยให้มีโปรแกรม P2P ทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นสอดคล้องกับนโยบายรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

2-3 เดือนที่ผ่านมา ผู้ใช้จำนวนมากยังไม่ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยข้างต้นที่กล่าวมา เพราะถือว่าไม่ปรับปรุงก็ไม่เดือดร้อน เพราะยังใช้เนตได้อยู่ จนวันหนึ่งที่เกิดปัญหาผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ประจำคณะหน่วยงานก็ทำหน้าที่แก้ปัญหาให้ และทิ้งระยะไปหากระบบปรับปรุงอัตโนมัติไม่ทำงานเครื่องติดไวรัสใช้งานไม่ได้ ต้องลงระบบปฏิบัติการใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องทำสำรองข้อมูล และแสกนหาไวรัสกันอีก วนเวียนเช่นนี้ไม่รู้จบ

 ผมมองว่าเป็นการสูญเสียทั้งเวลาและงานของผู้ใช้เครื่องที่ไม่มีเครื่องให้ใช้ และเวลาผู้แก้ปัญหาซึ่งงานก็คือทำซ้ำ ๆ เหมือนเดิม แม้ว่าผู้แก้ปัญหามีศักยภาพคิดพัฒนางานใหม่อื่น ๆ ดีกว่า ได้ผลประโยชน์ต่องานมหาวิทยาลัยมากกว่า แต่ไม่มี เวลา ให้ได้ทำสิ่งที่ดีกว่า

ดังนั้นเมื่อเราต้องการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมด้านไอทีใช้งานศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ตลอดเวลา ไม่มีเครือข่ายล่มทั้งหน่วยงาน หรือทั้งหอพักเพราะปัญหาไวรัสและหนอนคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ดูแลคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมาใช้เวลาทำซ้ำ ๆ เดิม ๆ บ่อยครั้ง มาก ๆ ในมุมมองของผู้ดูแลไอทีของมหาวิทยาลัย เมื่อเห็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับจากหลายบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์จะได้พิจารณานำ Safe*Connect NAC มาใช้งานใน ม.อ.

 

และเนื่องจาก Safe*Connect NAC มีโปรแกรมตรวจสอบความสอดคล้องในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ทุกเครื่อง ผู้พัฒนาระบบจึงได้เสนอเป็นช่องทางส่งข้อความฉุกเฉิน (SOS message) ถึงผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยที่เปิดเครื่องใช้เนตอยู่ได้ เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน

 

ผมลองตรวจสอบราคาจาก Dell ที่ขายเครื่องพร้อมโปรแกรมSafe*Connect NACของบริษัท http://www.impulse.com

 http://accessories.us.dell.com/sna/category.aspx?c=us&l=en&s=bsd&cs=04&category_id=7244&~ck=bt

สำหรับจำนวนผู้ใช้ ม.อ. พร้อม ๆ กันที่ทางออกอินเตอร์เนตจากทุก ๆ วิทยาเขตมาที่หาดใหญ่ประมาณหนึ่งหมืนคน

SafeConnect 10K User NAC SW Policy Enforcer ราคา $108,555.80 สถาบันการศึกษาลดราคา 20 % เหลือประมาณ 3 ล้านบาท (35บาทต่อ$)

หรือหาก ผู้ใช้ ม.อ. ร่วมผลัก และดัน ผู้บริหารไอทีตอบรับ ตัดสินใจมุ่งมั่นแน่วแน่ทิ้งหน้าต่างแบบ เบ็ดเสร็จ เด็ดขาด (ต้องวางเป้าหมาย และแผนที่จะดำเนินการ) เงินจำนวน 3พันบาทต่อคนสำหรับจำนวนหนึ่งหมื่นคนมาเข้าอบรมหลักสูตรการใช้ OpenOffice แทนเจ้าของหน้าต่างออฟฟิส และปรับไปใช้อูบูนตู ก็จะเป็นแบบยั่งยืนมากกว่า เพราะเป็น

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงเปิดรับเรียนรู่้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ฤาจะจับยึดในกรอบหน้าต่างกันต่อไป พร้อม ๆ กับหนอนและไวรัสและการส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านเครือข่ายออกไป

อึ๋ยส์............ผมไม่เอาด้วยคนหนึ่งล่ะครับ

(^_^)

สงกรานต์

ป.ล.

บันทึกที่น่าอ่านเพื่อการใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอด(ภัยจาก)ไวรัส

การแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์แบบเชิงรุก 

 
   
created: 11 Febuary 2009 03:48 Modified: 09 April 2009 11:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เจนนี่.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Komane.r [IP: 192.168.100.112]
11 Febuary 2009 08:38
#40959

จากประสบการณ์ของการใช้งาน NAC ที่มีอยู่ (ราคา 2 ล้านบาท สำหรับ 2500 user) สามารถทำงานตามเงื่อนไขที่คุณสงกรานต์เล่ามาได้ครับ

แต่สำหรับเทคนิคในการติดตั้ง NAC นั้น หากจะใช้ทั้ง ม.อ. อุปกรณ์ต้องมองเห็น packet ของทุก Device ใน ม.อ. ซึ่งแปลว่าต้องใช้อุปกรณ์หลายตัว หรือใช้เทคนิคการ mirror packet ทั้งหมดของ ม.อ. ไปที่ core switch ของ ม.อ. ซึ่งเงิน 3 ล้านบาท คงไม่เพียงพอสำหรับ project นี้

ถ้าหากจะผลักดัน ม.อ. เป็น ubuntu universiy น่าจะเริ่มจากที่ศูนย์คอมฯ ให้พัฒนา application ทุกอย่างเป็น webbase ทั้งหมด ทั้งระบบ MIS หรือ ระบบห้องสมุด (แต่ระบบ ร.พ. คงไม่สามารถปรับเป็น webbase ได้ในเวลาอันไกล้นี้ได้แน่ ๆ ) ไม่เช่นนั้นเปลี่ยนเป็น ubuntu ไปแล้ว แต่เมื่อต้องใช้ application ของ ม.อ. แล้วต้องเปลี่ยนคืนเป็นระบบหน้าต่างคงสร้างความลำบากใจให้ user ไม่น้อยทีเดียว

 

 

Ico48
nagarindkx (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
11 กุมภาพันธ์ 2552 08:48
#40961

ผมใช้ Firefox ครับ เพราะมันช่วยตรวจสอบ web ที่เราจะไปว่า เป็นอันตรายไม๊

ส่วน Antivirus ผมใช้ AVG ซึ่งมันจะลง Plugin บน Firefox ให้ เวลาเรา Search ใน Google ก็จะขึ้น Icon ข้างหลังให้ด้วยว่า อันนี้ปลอดภัย อันนั้นไม่ปลอดภัย

เพราะจากการตรวจ Spam ที่เข้ามา ก็จะมี Link ไปยัง website ต่างๆ ผมก็ลองเอาไปเปิดดูด้วย Firefox ก็ปรากฏว่า Website เหล่านั้น เป็นอันตรายทั้งสิ้น

ผมคิดว่า ร่วมใจใช้ Firefox ก็น่าจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับ แต่ที่สำคัญ MIS ของมหาวิทยาลัย และของคณะต่างๆ ก็ควรจะเขียนให้ Firefox ใช้งานได้ด้วยนะครับ ไม่ใช่เอะอะอะไร ก็เอา IE เป็นมาตราฐานอีก :-)

ขอบคุณทั้งคุณ Komane.r และคุณ nagarindkx ครับที่ให้ความเห็น

ดีครับที่ช่วยให้ข้อมูลว่า Safe*Connect NAC ทำงานได้กับ ForeScout NAC ดังนั้นผมต้องทดสอบจริง ๆ เพราะอ่านแล้ว impulse.com บอกว่าทำได้

ประเด็น web-based applications และปัญหาช่องโหว่ความปลอดภัยของ IE web browser ผมจะส่งผ่านให้ผู้บริหารยืนยันว่าเรามุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยการรองรับ Firefox แทน

ดูเหมือนว่าการส่งเสริม SharePoint ทำให้ติดกับ IE...สำหรับบางท่าน แต่ผมใช้ Firefox ก็ใช้ได้ แต่ท่านอื่นก็บอกไม่ดีเหมือน IE

(^_^)

สงกรานต์

 

Ico48
komane.r [IP: 192.168.100.112]
14 Febuary 2009 07:21
#41097

ผมไม่เคยใช้ Safe*Connect กับ Forescout นะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ