นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3943
ความเห็น: 5

โครงการเครือข่ายใต้ธรณี ขจัดเสาและสายเกะกะ

เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ ม.อ. ของเราให้สบายตา พลาเพลินใจ ไร้สายเกะกะ
อรุณสวัสดีครับชาว ม.อ. ทุกท่าน
 
วันนี้วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีกิจกรรมมหามงคล 
 
 
ตามรูปประกอบแสดงอาคารคณะนิติศาสตร์ในมุมกล้องยิงสูง
 
หากผมอยู่ในงานพิธีเมื่อมองเห็นสายเกะกะไม่สวยงาม ก็อยากจะเสกให้สายเหล่านี้หายวับไป ทำให้อาคารสวยงามเด่นเป็นสง่า เหมาะกับงานพิธี
 
อาคารหลายๆ หลังใน ม.อ. มักจะมีสายเกะกะเจือปนทำให้ความงามของอาคารลดลงไป สายเคเบิลสายโทรศัพท์เหล่านี้อยู่คู่กับ ม.อ. มานานตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการสื่อสารผ่านสายทองแดง
 
   

 เวลาผ่านไป โทรศัพท์มือถือมีการใช้งานมากขึ้น มหาวิทยาลัยมีระบบโทรศัพท์ภายในให้บริการเอง มีการส่งข้อมูลผ่านสายใยแก้วนำแสงทำให้สายโทรศัพท์บนเสาเหล่านี้ค่อยๆ ลดการใช้งานลง แต่ก็ค้างคาเป็นอนุสรณ์อยู่บนเสาเช่นที่เราได้พบเห็นกัน
 
ทางวิทยาเขตหาดใหญ่มีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์รื้อถอนสายเคเบิล เพื่อถอนเสาออก ซึ่งได้มีการสร้างระบบรางสาธารณูปโภคขึ้นจากประตูสงขลานครินทร์ตรงเข้ามาผ่านข้างคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จนถึงวงเวียนทางเข้าศูนย์กีฬา เมื่อรางพร้อมทำให้สายส่วนที่เชื่อมจากศูนย์คอมพิวเตอร์ไปยังคณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ติดตั้งใหม่ลงในรางทำให้เกิดเครือข่ายใต้ธรณีขึ้น เป็นผลที่เห็นได้ชัดเจนคือ ไม่มีเสาไฟฟ้า ไม่มีสายเกะกะให้เห็นจากประตูเข้ามาถึงวงเวียน ผ่านข้างทันตะ จนเสาต้นที่เอียงๆ พร้อมสายเกะกะที่หัวมุมถนนใกล้กับไดโนเสาร์
 
แล้วทำไมไม่ถอน(เสา)ต่อล่ะ???
 
ก็เพราะยังมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงอีกจำนวนมากพาดอยู่บนเสาตั้งแต่ต้นที่หัวมุมถนนใกล้กับไดโนเสาร์ ไปอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารบริการวิชาการรวม อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ตามแนวเสาไฟฟ้าไปจนถึงประตู 108 ซึ่งรอการก่อสร้างระบบรางสาธารณูปโภค หรือท่อร้อยสายใต้ธรณีตามแนวในกลุ่มที่ 1 ตามรูป
 
 
 
 
เมื่อรางตามแนวในกลุ่มที่ 1 พร้อม ศูนย์คอมพิวเตอร์วางสายเคเบิลใยแก้วเส้นใหม่เชื่อมต่อใช้งานได้ ก็ถึงเวลารื้อสายใยแก้วเก่าอายุกว่า 15 ปีลงจากเสา แล้วตามติดๆ ด้วยการถอนเสาออกได้ เมื่อต่อด้วยการปรับพื้นที่ปลูกหญ้า ปลูกดอกไม้ ก็จะทำให้เกิดเส้นทางเดินเท้า และเดินรถที่ปลอดภัย แทนที่ต้องเสี่ยงกับเสาไฟฟ้าเอียงๆ เข้ามาในถนน ซึ่งบางต้นมีเหล็กชั่วคราวค้ำกันล้มเข้าถนน และที่สามแยกหอพักนักศึกษาแพทย์-วาริชศาสตร์-เภสัชศาสตร์ มีโครงเหล็กค้ำสายปักบนถนนแทนเสาคอนกรีตที่ถูกถอนจากการขยายถนนผ่านตลาดเกษตรสู่วงเวียนประตูศรีทรัพย์
 
นอกจากงานพิธีวันนี้ในปีหน้า สงขลานครินทร์เกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 14-21 มกราคม 2555 ก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาที่ทำให้น้องๆ นักศึกษา อาจารย์ บุคคลากร และท่านผู้มาติดต่องานในมหาวิทยาลัยประสบปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอจนเกิดกิจกรรมเดินถนนเรียกร้องเรียกหา...ที่จอดรถผมอยู่ไหน?
 
หากรางตามแนวในกลุ่มที่ 2 ข้างบนเกิดขึ้นจะทำให้สายบนเสาอีกมากลงใต้ธรณีได้ ริมสนามก๊ฬาข้างอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงหน้าตึกกิจกรรมนักศึกษา เกิดเป็นความสวยงามไร้สายเกะกะรกตา
 
ทั้งหมดที่เล่าให้ท่านฟังนี้หากยังไม่ได้รับการตอบสนอง สภาพไม่พึงประสงค์นี้จะคงอยู่คู่ ม.อ. ต่อไป (หวังว่าไม่ตลอดไป)
 
ระหว่างที่รอฟังผลจากคณะท่านผู้บริหาร ได้ติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ และวงจรเช่า ซึ่งเป็นเจ้าของสายทองแดงบนเสาไฟฟ้าภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามรูปข้างล่าง ให้เตรียมความพร้อมในอีก 6 เดือนข้างหน้าที่จะปลดสายเคเบิลลงจากเสา และเราจะไม่ใช้สายทองแดงเหล่านี้อีกต่อไป แต่จะใช้สายใยแก้วนำแสงที่ติดตั้งไว้แล้วใต้ธรณีในรางสาธารณูปโภค
 
 
เพื่อให้ปฏิบัติการถอนเสาทั้ง 40 ต้นในรูปข้างบนเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ต้องติดต่อใช้บริการโทรศํพท์ 4 หลักภายในของมหาวิทยาลัย จากศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเรียกตรงจากภายนอก ม.อ. ด้วย 074-28-xxxx เมื่อได้ใช้บริการโทรศัพท์ภายในจากศูนย์คอพิวเตอร์แล้วผู้ใช้จึงจะยกเลิก หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก ม.อ. จาก TOT และ TT&T
 
สำหรับธนาคาร ตู้ ATM หรือการใช้บริการวงจรเช่าต่างๆ หากใช้บริการผ่านสายทองแดงก็จำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนไปใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านสายใยแก้วนำแสงแทน
 
ด้วยความร่วมมือจากผู้ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มาสู่ 074-28-xxxx แล้วยกเลิกบริการต่างๆ ที่ผ่านสายทองแดงจากนอก ม.อ. เสาทั้ง 40 ต้นก็จะถูกขจัดออกไปได้อย่างง่ายดาย  
 
นอกจากนี้หากรางตามแนวในกลุ่มที่ 3 ข้างบนได้เกิดขึ้นทำให้สายบนเสาอีกมากลงใต้ธรณีได้ ภาพถ่ายสายรุ้งพาดเขาคอหงส์ (รุ้งทางขวาของภาพ)ก็คงจะสวยงามไร้สายเกะกะขยะตา ไม่ต้องใช้โปรแกรมตกแต่งภาพถ่ายเข้าไปจัดการลบเส้นสายในรูปออกไป คงไว้แต่ความงดงามตามธรรมชาติ
 
 
 
ขอบคุณ คุณหฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์   ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ได้อำนวยความสะดวกยานพาหนะในการถ่ายภาพจากจุดต่างๆ
 
ขอบคุณ คุณมหามัดราฟี เจ๊ะอุมา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ได้จัดทำภาพแผนผังต่างๆ ประกอบบันทึกนี้ 
 
ท่านผู้อ่านมีความเห็นอย่างไรกับ โครงการเครือข่ายใต้ธรณี ขจัดเสาและสายเกะกะ โปรดพิมพ์ส่งมาทางช่องให้ความเห็นข้างล่าง 
 
ขอขอบพระคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ครับ 
(^_^)
สงกรานต์ 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 มกราคม 2554 23:14 แก้ไข: 21 มกราคม 2554 09:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Smarn, และ Ico24 สงกรานต์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
LG [IP: 192.168.100.112]
21 มกราคม 2554 14:42
#63063

  เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ ถึงเวลาที่จะปรับภูมิทัศน์ของ มอ. ได้แล้ว จะได้ไม่อายชาวเมืองหาดใหญ่ที่นำสายไฟลงดิน(ถนนเส้นสำคัญ)ไปหลายปีแล้ว
 

สนับสนุน 100% ทัศนียภาพจะได้สวยงามขึ้นบ้าง เพราะ ณ วันนี้ทัศนียภาพโดยรวมของ ม.อ. ขาดความสวยงาม ขาดความเป็นระเบียบ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภาคใต้ :-)

 

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
15 กุมภาพันธ์ 2554 08:35
#63687
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ผ่านมา40ฝนแล้ว  ทันียภาพและบรรยากาศในมอ.เปลี่ยนไปมากมาย  นำความโล่งโปร่งตามาทดแทนความสงบที่ค่อยๆหายไป..ก็ดีจริงๆครับ
Ico48
CoE18 [IP: 192.168.100.112]
20 กุมภาพันธ์ 2554 15:56
#63802

ดูๆ ไปเหมือนโครงการใหญ่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ แต่ย่อเข้ามาในมหา'ลัย ถ้าทำได้จริงคงจะสวยงามไม่น้อยเลย  ทุกวันนี้ผ่านไปวงเวียนทางปะตู 109 เห็นสวยไฟห้อยตกลงมาในวงเวียน รู้สึกอันตรายพิลึก

Ico48
สุพัชรีย์ [IP: 192.168.113.236]
24 มิถุนายน 2557 12:22
#98776

ดีค่ะ คงทำให้ ภูมิทัศน์ งดงามขึ้นเยอะ สำหรับเสาที่จะรื้อถอนออก อยากให้วางแผน ปลูกต้นไม้ทดแทนหลุมเดิม อย่าให้เหนื่อยหลายรอบ โดยวางระบบให้ดี ว่าควรปลูกอะไร ที่ภาพในอนาคต ออกมาให้มีความหมาย สวยงาม เป็นประโยชน์ต่อ ม.อ. สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นกำลังใจให้ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.98.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ